Състезания

Training and race results online >>>


Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
KULA  430  31.07.2010 06:00:00  791 
No Име Пръстен
1  Modvala V. 07701/10
2  Dimitry Gorbatovski 05103/10
3  Alexandru Gorbatovschi 05122/10
4  Dimitry Gorbatovski 05104/10
5  Modvala V. 07703/10
6  Gorbatovschi Dumitru 5190/10
7  Alexandru Gorbatovschi 05118/10
8  Alexandru Gorbatovschi 05124/10
9  Alexandru Gorbatovschi 05120/10
10  Gorbatovschi Dumitru 05195/10
11  Alexandru Gorbatovschi 5116/10
12  Dimitry Gorbatovski 05114/10
13  Dimitry Gorbatovski 05110/10
14  Dimitry Gorbatovski 05112/10
15  Gorbatovschi Dumitru 5194/10