Състезания

Training and race results online >>>


Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
Botosani - Dorobanti (RO)  518,5  06.09.2020 07:15:00  1310 
No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
2 1,527  Zhelyazko Nikolov BG-006127/20 06.09.2020 13:09:32 1462,442
5 3,817  Dimitar Kasabov BG-001624/20 06.09.2020 13:11:45 1453,363
8 6,107  Petar & Kiril Raponski BG-44528/20 06.09.2020 13:22:37 1410,395
9 6,870  Petar & Kiril Raponski BG-44636/20 06.09.2020 13:22:38 1410,336
10 7,634  Edip Shaban BG-44444/20 06.09.2020 13:22:39 1410,277
16 12,214  Edip Shaban BG-44440/20 06.09.2020 13:31:17 1377,918
17 12,977  Edip Shaban BG-44453/20 06.09.2020 13:31:20 1377,741
25 19,084  Viglidan Agoston & Dimitar Todorov BG-20048/20 06.09.2020 13:34:54 1364,805
28 21,374  Andrei Nakov BG-49716/20 06.09.2020 13:37:46 1354,579
29 22,137  Petar & Kiril Raponski BG-44588/20 06.09.2020 13:37:49 1354,376
31 23,664  Maksim Kumanov BG-RO-206043/20 06.09.2020 13:38:39 1351,445
32 24,427  Fam. Peichevi BG-43836/20 06.09.2020 13:40:38 1344,490
36 27,481  Fam. Peichevi BG-43827/20 06.09.2020 13:41:42 1340,803
38 29,008  Petar & Kiril Raponski BG-44585/20 06.09.2020 13:42:08 1339,279
46 35,115  Team Mish Mash BG-027695/20 06.09.2020 13:55:29 1294,633
52 39,695  Hristo Galata BG-16211/20 06.09.2020 13:58:29 1285,018
54 41,221  Ahter Zaimov BG-14767/20 06.09.2020 14:07:08 1258,062
59 45,038  Nikolai Y. Nikolov BG-007266/20 06.09.2020 14:14:15 1236,708
60 45,802  Team Srednogorie BG-35204/20 06.09.2020 14:20:55 1217,334
62 47,328  Petar & Kiril Raponski BG-44651/20 06.09.2020 14:53:47 1130,129
63 48,092  Valio Pastraka BG-30502/20 06.09.2020 14:53:52 1129,931
64 48,855  OLR Sliven BG-023140/20 06.09.2020 14:54:04 1129,440
67 51,145  Petar & Kiril Raponski BG-44589/20 06.09.2020 14:58:16 1119,204
69 52,672  Team V.A.T. BG-000953/20 06.09.2020 15:01:50 1110,673
71 54,198  Dimitar Kasabov BG-001647/20 06.09.2020 15:10:09 1091,219
77 58,779  Nik Boers BG-17206/20 06.09.2020 15:28:28 1050,714
89 67,939  Nikolai Nikolov BG-08835/20 06.09.2020 15:58:54 989,677
92 70,229  Mihail Ivanov BG-09933/20 06.09.2020 16:08:43 971,488
93 70,992  Ilhan - Lili BG-30372/20 06.09.2020 16:09:20 970,350
95 72,519  Ivan & Dimo BG-05551/20 06.09.2020 16:31:13 932,182
108 82,443  Stairway To Heaven Loft BG-006577/20 06.09.2020 17:21:35 854,783
113 86,260  Petar & Kiril Raponski BG-44668/20 06.09.2020 17:29:29 843,782
116 88,550  Team ALDO BG-25908/20 06.09.2020 17:30:44 842,076
120 91,603  Valio Pastraka BG-30525/20 06.09.2020 17:48:18 818,724
121 92,366  Team V.A.T. BG-000957/20 06.09.2020 17:49:04 817,736
122 93,130  Petar & Kiril Raponski BG-44646/20 06.09.2020 17:49:10 817,598
123 93,893  Petar & Kiril Raponski BG-44658/20 06.09.2020 17:51:33 814,532
127 96,947  Deyan - Devnya BG-025149/20 06.09.2020 18:02:03 801,329
130 99,237  Georgi Gorev BG-24911/20 06.09.2020 18:20:47 778,765
131 100,000  Petar & Kiril Raponski BG-44535/20 06.09.2020 18:21:24 778,051
133 101,527  Villefi's Pigeons BG-004491/20 06.09.2020 18:21:38 777,779
134 102,290  Dowley & Newport BG-027676/20 06.09.2020 18:22:55 776,280
148 112,977  Dimitar Kasabov BG-001649/20 06.09.2020 18:49:53 746,159
153 116,794  D.Todorov & P.Drobnjak BG-20035/20 06.09.2020 19:00:51 734,574
154 117,557  Gunai & Plamen BG-027221/20 06.09.2020 19:00:51 734,565
158 120,611  D.Todorov & G.Stoev BG-20281/20 06.09.2020 19:06:18 728,934
160 122,137  Asen Spasov BG-36026/20 06.09.2020 19:07:23 727,829
162 123,664  Spiro Borisov BG-06221/20 06.09.2020 19:13:00 722,143
165 125,954  Elizabet & Silvia Dichevi BG-13806/20 06.09.2020 19:14:51 720,278
167 127,481  Petar & Kiril Raponski BG-44583/20 06.09.2020 19:17:10 717,976
169 129,008  Petar Mitov BG-21115/20 06.09.2020 19:17:13 717,920
170 129,771  Petar & Kiril Raponski BG-44661/20 06.09.2020 19:17:23 717,753
178 135,878  Andrei Nakov BG-49738/20 06.09.2020 19:22:57 712,260
179 136,641  Ivo Shopski BG-36724/20 06.09.2020 19:23:32 711,703
185 141,221  Petar & Kiril Raponski BG-44599/20 06.09.2020 19:31:36 703,908
198 151,145  Team ADI & DEDI BG-019155/20 06.09.2020 19:56:50 680,585
206 157,252  Team N.B.K BG-010934/20 07.09.2020 06:50:45 366,237
209 159,542  Vlado & Deyan BG-018882/20 07.09.2020 07:06:03 362,319
211 161,069  Petar & Kiril Raponski BG-44657/20 07.09.2020 07:06:50 362,122
213 162,595  Petar & Kiril Raponski BG-44669/20 07.09.2020 07:12:10 360,777
215 164,122  Ivan & Detelin BG-32203/20 07.09.2020 07:12:15 360,755
217 165,649  Petar & Kiril Raponski BG-44734/20 07.09.2020 07:17:03 359,555
224 170,992  Team ADI & DEDI BG-019152/20 07.09.2020 07:24:43 357,655
226 172,519  Andrei Nakov BG-49755/20 07.09.2020 07:25:17 357,513
233 177,863  Maksim Kumanov BG-001811/20 07.09.2020 07:31:50 355,907
235 179,389  Team Vinica BG-004318/20 07.09.2020 07:34:28 355,263
238 181,679  Adem Ademov BG-55295/20 07.09.2020 07:37:29 354,531
239 182,443  Asen Spasov BG-36093/20 07.09.2020 07:38:41 354,241
240 183,206  Oleg Bocev BG-36533/20 07.09.2020 07:39:34 354,028
242 184,733  Edip Shaban BG-44461/20 07.09.2020 07:41:52 353,472
243 185,496  Ivo Shopski BG-36726/20 07.09.2020 07:41:53 353,469
244 186,260  Ahter Zaimov BG-14780/20 07.09.2020 07:42:58 353,208
250 190,840  Petar & Kiril Raponski BG-44620/20 07.09.2020 07:46:47 352,294
251 191,603  Team MIRON BG-13849/20 07.09.2020 07:46:47 352,291
254 193,893  Radi Ivanov BG-011313/20 07.09.2020 07:47:03 352,227
258 196,947  Andrei Nakov BG-49750/20 07.09.2020 07:49:41 351,599
259 197,710  Andrei Nakov BG-49713/20 07.09.2020 07:50:28 351,414
260 198,473  Petar & Kiril Raponski BG-44649/20 07.09.2020 07:52:20 350,970
263 200,763  Petar & Kiril Raponski BG-44637/20 07.09.2020 07:55:37 350,192
264 201,527  Asen Spasov BG-36077/20 07.09.2020 07:55:40 350,178
269 205,344  Hristo Galata BG-004313/20 07.09.2020 07:58:53 349,421
271 206,870  Petar & Kiril Raponski BG-44647/20 07.09.2020 07:59:09 349,354
280 213,740  Mihail Ivanov BG-09904/20 07.09.2020 08:06:14 347,695
281 214,504  Milkotev BG-08961/20 07.09.2020 08:06:17 347,684
284 216,794  Team V.A.T. BG-006372/20 07.09.2020 08:11:44 346,417
300 229,008  Maksim Kumanov BG-001804/20 07.09.2020 08:20:29 344,407
301 229,771  Angel Smarkalev BG-21063/20 07.09.2020 08:21:58 344,068
307 234,351  D.Todorov & G.Stoev BG-20280/20 07.09.2020 08:31:19 341,944
309 235,878  Emil Kostov BG-45406/20 07.09.2020 08:32:01 341,787
316 241,221  Nasko Stoyanov BG-19510/20 07.09.2020 08:38:37 340,307
326 248,855  Stefan Nenchev BG-33084/20 07.09.2020 08:43:47 339,156
328 250,382  Elizabet & Silvia Dichevi BG-13840/20 07.09.2020 08:44:40 338,961
331 252,672  Team Vinica BG-004317/20 07.09.2020 08:46:41 338,515
332 253,435  Ivan Germanov BG-21419/20 07.09.2020 08:47:09 338,412
335 255,725  Petar & Kiril Raponski FCI BG-44570/20 07.09.2020 08:48:10 338,188
336 256,489  Team IC - Auctions.com BG-022313/20 07.09.2020 08:48:13 338,176
339 258,779  Petar Mitov BG-21131/20 07.09.2020 08:49:05 337,984
345 263,359  Svilen Penkov BG-015855/20 07.09.2020 08:54:03 336,895
347 264,885  Petar & Kiril Raponski BG-44593/20 07.09.2020 08:54:44 336,746
354 270,229  Sunay Niyazi BG-09008/20 07.09.2020 09:00:03 335,588
355 270,992  Gunai & Plamen BG-027230/20 07.09.2020 09:00:37 335,461
362 276,336  Zhelyazko Nikolov BG-006186/20 07.09.2020 09:05:58 334,307
363 277,099  Mitko Iliev BG-18050/20 07.09.2020 09:06:08 334,269
365 278,626  Dimitar Kasabov BG-001627/20 07.09.2020 09:06:22 334,220
372 283,969  Edip Shaban BG-44464/20 07.09.2020 09:08:37 333,736
375 286,260  Team Ivan Corner & Stanimir Di BG-022332/20 07.09.2020 09:11:31 333,115
377 287,786  Sunay Niyazi BG-09088/20 07.09.2020 09:11:33 333,107
378 288,550  Ahter Zaimov BG-Belg 6117852/20 07.09.2020 09:11:40 333,083
381 290,840  Bondila + Svilen BG-015887/20 07.09.2020 09:17:10 331,910
382 291,603  Ivan & Dimo BG-001250/20 07.09.2020 09:18:46 331,569
383 292,366  Dowley & Newport BG-027691/20 07.09.2020 09:18:47 331,564
384 293,130  Petar & Kiril Raponski BG-44612/20 07.09.2020 09:18:50 331,555
385 293,893  Team Galata BG-18016/20 07.09.2020 09:19:26 331,428
390 297,710  Dowley & Newport BG-027611/20 07.09.2020 09:21:55 330,905
393 300,000  D.Todorov & P.Drobnjak BG-20040/20 07.09.2020 09:22:44 330,730
400 305,344  Petar & Kiril Raponski FCI BG-44511/20 07.09.2020 09:29:12 329,371
406 309,924  Maksim Kumanov BG-001810/20 07.09.2020 09:32:45 328,632
410 312,977  Stefan Nenchev BG-33041/20 07.09.2020 09:35:06 328,142
411 313,740  Ivo Shopski BG-36734/20 07.09.2020 09:37:00 327,746
412 314,504  Milkotev BG-08967/20 07.09.2020 09:37:10 327,713
415 316,794  Ilian Dambov BG-21885/20 07.09.2020 09:43:46 326,353
416 317,557  Nikolai Dormishev BG-52325/20 07.09.2020 09:44:02 326,297
424 323,664  Petar & Kiril Raponski FCI BG-44567/20 07.09.2020 09:47:22 325,613
425 324,427  Ivan & Dimo BG-001230/20 07.09.2020 09:47:23 325,611
427 325,954  Dean Deskov BG-14632/20 07.09.2020 09:48:38 325,354
429 327,481  Svetlozar Mihalev BG-000103/20 07.09.2020 09:50:25 324,993
432 329,771  Daniela Foteva BG-49633/20 07.09.2020 09:51:23 324,795
434 331,298  Nurgyun Myumyun BG-09874/20 07.09.2020 09:53:39 324,334
438 334,351  Svilen Penkov BG-015822/20 07.09.2020 09:54:32 324,156
445 339,695  Asen Spasov BG-36092/20 07.09.2020 09:59:53 323,075
454 346,565  Team Andreevski & Licanovi BG-013208/20 07.09.2020 10:10:09 321,022
455 347,328  Dimitar Prodanov BG-25653/20 07.09.2020 10:10:30 320,953
457 348,855  Angel Smarkalev BG-21062/20 07.09.2020 10:15:24 319,980
464 354,198  Team Srednogorie BG-61104/20 07.09.2020 10:17:26 319,581
467 356,489  TEAM SLIVEN BG-03329/20 07.09.2020 10:24:02 318,285
470 358,779  Atanas Stefanov BG-023511/20 07.09.2020 10:29:18 317,258
475 362,595  Not Activated BG-000278/20 07.09.2020 10:34:37 316,232
481 367,176  Dimitar Kasabov BG-001648/20 07.09.2020 10:40:21 315,128
482 367,939  Vicont & Vicontesa BG-42410/20 07.09.2020 10:40:21 315,127
490 374,046  D.Todorov & P.Drobnjak BG-20009/20 07.09.2020 10:49:58 313,298
497 379,389  Todor Stankov BG-000284/20 07.09.2020 10:57:04 311,961
498 380,153  Mitko Iliev BG-18060/20 07.09.2020 10:59:17 311,545
502 383,206  Gunai & Plamen BG-006404/20 07.09.2020 11:06:04 310,279
504 384,733  Sunay Niyazi BG-09020/20 07.09.2020 11:07:51 309,947
505 385,496  Petar & Kiril Raponski BG-44579/20 07.09.2020 11:10:25 309,475
507 387,023  Svilen Penkov BG-015876/20 07.09.2020 11:11:48 309,217
509 388,550  Svilen Penkov BG-015841/20 07.09.2020 11:11:53 309,203
511 390,076  Team IC - Auctions.com BG-022366/20 07.09.2020 11:14:35 308,705
513 391,603  Team N.B.K BG-010927/20 07.09.2020 11:18:54 307,915
514 392,366  Georgi Gorev BG-24910/20 07.09.2020 11:21:15 307,486
519 396,183  Team Gogo & Sashko BG-019308/20 07.09.2020 11:28:28 306,174
522 398,473  Petar Mitov BG-21138/20 07.09.2020 11:35:53 304,841
524 400,000  Deyan & Toshko BG-025117/20 07.09.2020 11:46:25 302,965
531 405,344  Ismet Ismail BG-09410/20 07.09.2020 12:07:16 299,317
533 406,870  Svetlan Stefanov BG-007166/20 07.09.2020 12:13:42 298,211
536 409,160  Team Noev & Dinev BG-000220/20 07.09.2020 12:17:38 297,538
540 412,214  Team Andreevski BG-013246/20 07.09.2020 12:31:31 295,185
541 412,977  Fam. Peichevi BG-43838/20 07.09.2020 12:32:20 295,049
542 413,740  Dimitar Kasabov BG-001650/20 07.09.2020 12:40:33 293,675
551 420,611  Not Activated BG-027473/20 07.09.2020 13:40:35 284,017
552 421,374  Ilhan - Lili BG-30377/20 07.09.2020 13:49:07 282,696
553 422,137  Mark Newport BG-027642/20 07.09.2020 13:49:09 282,691
555 423,664  Team Ivan Corner & Stanimir Di BG-022343/20 07.09.2020 13:53:24 282,038
560 427,481  Petar & Kiril Raponski BG-44527/20 07.09.2020 14:49:41 273,660
561 428,244  Team IC - Auctions.com BG-022388/20 07.09.2020 14:51:45 273,360
562 429,008  Deyan V. Yordanov BG-56707/20 07.09.2020 14:57:00 272,606
567 432,824  Ilian Dambov BG-21899/20 07.09.2020 15:17:21 269,721
568 433,588  Denislav Stratiev BG-12486/20 07.09.2020 15:26:28 268,448
574 438,168  Team Noev & Dinev BG-000222/20 07.09.2020 16:19:47 261,236
576 439,695  Vicont & Vicontesa BG-42497/20 07.09.2020 17:04:26 255,490
577 440,458  Team N.B.K BG-010930/20 07.09.2020 17:12:54 254,427
582 444,275  Fam. Peichevi BG-43833/20 07.09.2020 18:27:35 245,433
587 448,092  Petar Mitov BG-21104/20 07.09.2020 18:55:13 242,265
590 450,382  Plamen Kostadinov BG-30210/20 08.09.2020 06:57:00 181,166
593 452,672  Denislav Stratiev BG-12489/20 08.09.2020 07:15:25 180,008
596 454,962  Boris - Ravali - Halit BG-TR-221686/20 08.09.2020 08:14:15 176,405
597 455,725  Dimitar Kasabov BG-001615/20 08.09.2020 08:18:22 176,158
600 458,015  Uncle Jos BG-007870/20 08.09.2020 08:28:21 175,563
606 462,595  Ivan & Dimo BG-001249/20 08.09.2020 09:01:45 173,600
607 463,359  Villefi's Pigeons BG-004486/20 08.09.2020 09:08:15 173,223
611 466,412  Petar & Kiril Raponski BG-44715/20 08.09.2020 09:23:04 172,370
615 469,466  Team Ivan Corner & Stanimir Di BG-022350/20 08.09.2020 10:53:42 167,328
619 472,519  Petar & Kiril Raponski BG-44610/20 08.09.2020 11:43:44 164,669
629 480,153  Plamen Kostadinov BG-30235/20 08.09.2020 17:19:21 148,808
634 483,969  Dowley & Newport BG-027639/20 09.09.2020 09:13:43 116,813
640 488,550  Petar & Kiril Raponski BG-44601/20 11.09.2020 08:53:40 71,040
643 490,840  Ivan & Dimo BG-001234/20 11.09.2020 14:11:27 68,076
649 495,420  Valentin Milev BGNL1680821/20 12.09.2020 11:29:04 58,297
650 496,183  Team Srednogorie BG-61120/20 12.09.2020 12:13:51 58,005
651 496,947  Team Andreevski & Licanovi BG-013252/20 12.09.2020 12:59:05 57,713
653 498,473  Valentin Milev BG-013954/20 12.09.2020 18:26:38 55,683
657 501,527  Georgi Gorev BG-24919/20 13.09.2020 10:05:43 50,582
658 502,290  Petar Mitov BG-21130/20 13.09.2020 10:43:49 50,395
659 503,053  Valentin Milev BG-NL1880222/20 13.09.2020 13:11:42 49,680
660 503,817  Petar & Kiril Raponski BG-44575/20 13.09.2020 14:17:30 49,369
666 508,397  Petar & Kiril Raponski BG-44660/20 14.09.2020 13:05:16 43,681
667 509,160  Team Galata BG-18006/20 14.09.2020 14:35:56 43,349
671 512,214  Milkotev BG-08964/20 15.09.2020 11:01:54 39,319
672 512,977  Nikolai Dormishev BG-52331/20 15.09.2020 15:21:02 38,562
674 514,504  Ivan & Detelin BG-31181/20 16.09.2020 11:31:47 35,376
678 517,557  Plamen Kostadinov BG-30213/20 19.09.2020 11:14:57 27,347
682 520,611  Nikolai Nikolov BG-08844/20 20.09.2020 10:08:38 25,500
685 522,901  Ivan Ivanov-Kavarna BG-012589/20 20.09.2020 11:04:11 25,430
689 525,954  Edip Shaban BG-44412/20 21.09.2020 15:01:13 23,498
693 529,008  Eren & Mecho & Bangoju BG-30413/20 23.09.2020 13:23:59 20,866
695 530,534  Team ADI & DEDI BG-019136/20 25.09.2020 17:22:30 18,539
703 536,641  Anatoli Atanasov BG-011200/20 27.09.2020 17:57:25 16,790
705 538,168  Mark Newport BG-027650/20 30.09.2020 13:36:11 14,839
706 538,931  Vlado & Deyan BG-018900/20 01.10.2020 14:50:56 14,223
708 540,458  Petar & Kiril Raponski BG-44625/20 03.10.2020 12:01:49 13,238
709 541,221  Dimitar Kasabov BG-001609/20 05.10.2020 15:28:19 12,271