Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
  60  28.07.2015    

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
9 0,000  OLR FAUNA 3088/15 28.07.2015 08:30:25 0,000
89 0,000  OLR FAUNA 3073/15 28.07.2015 08:30:39 0,000
155 0,000  FAUNA OLR 3030/15 28.07.2015 08:30:49 0,000
566 0,000  OLR FAUNA 3047/15 28.07.2015 08:31:54 0,000
623 0,000  OLR FAUNA 3075/15 28.07.2015 08:32:10 0,000
647 0,000  FAUNA OLR 3036/15 28.07.2015 08:32:22 0,000
701 0,000  OLR FAUNA 3072/15 28.07.2015 08:33:19 0,000
719 0,000  Vlad Kirtaka 10919/15 28.07.2015 08:36:36 0,000