Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
  60  28.07.2015    

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
175 0,000  Jenjic Bild TEAM 14893/15 28.07.2015 08:30:52 0,000
318 0,000  Jenjic Bild TEAM 14890/15 28.07.2015 08:31:11 0,000
333 0,000  Filip Pudic 34272/15 28.07.2015 08:31:13 0,000
400 0,000  Denis Gulic 39449/15 28.07.2015 08:31:23 0,000
429 0,000  Filip Pudic 34266/15 28.07.2015 08:31:26 0,000
702 0,000  Filip Pudic 34303/15 28.07.2015 08:33:21 0,000