Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
  70  23.07.2016    

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
387 0,000  OLR FAUNA 2 0005/16 23.07.2016 07:23:21 0,000
413 0,000  OLR FAUNA 0017/16 23.07.2016 07:23:26 0,000
428 0,000  OLR FAUNA 2 0018/16 23.07.2016 07:23:29 0,000
476 0,000  OLR FAUNA 0020/16 23.07.2016 07:23:40 0,000
481 0,000  OLR FAUNA 2 0012/16 23.07.2016 07:23:42 0,000
522 0,000  OLR FAUNA 2 0011/16 23.07.2016 07:24:03 0,000
596 0,000  OLR FAUNA 0014/16 23.07.2016 09:06:58 0,000
597 0,000  OLR FAUNA 2 0001/16 23.07.2016 09:07:01 0,000