Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
  70  23.07.2016    

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
31 0,000  CAMROSE HOUSE SYNDICATE 2 V17555/16 23.07.2016 07:22:17 0,000
42 0,000  RAINBOW LOFTS V 46059/16 23.07.2016 07:22:20 0,000
56 0,000  Wentworth Lofts X 41557/16 23.07.2016 07:22:24 0,000
64 0,000  Wentworth Lofts 2 X 41578/16 23.07.2016 07:22:26 0,000
81 0,000  Anna Bekter 4 V34860/16 23.07.2016 07:22:29 0,000
89 0,000  Crak Stevens Z65561/16 23.07.2016 07:22:30 0,000
97 0,000  Chris Gordon 3 R25846/16 23.07.2016 07:22:31 0,000
107 0,000  K.Beech & Sons R 30656/16 23.07.2016 07:22:32 0,000
122 0,000  Anna Bekter 3 V34859/16 23.07.2016 07:22:35 0,000
135 0,000  Dave Valantine N27860/16 23.07.2016 07:22:38 0,000
136 0,000  CAMROSE HOUSE SYNDICATE 1 V17630/16 23.07.2016 07:22:38 0,000
188 0,000  Anna Bekter 3 V34965/16 23.07.2016 07:22:47 0,000
221 0,000  Chris Gordon 2 N31495/16 23.07.2016 07:22:51 0,000
222 0,000  CAMROSE HOUSE SYNDICATE 1 V17629/16 23.07.2016 07:22:51 0,000
231 0,000  CAMROSE HOUSE SYNDICATE 1 V17542/16 23.07.2016 07:22:53 0,000
264 0,000  Anna Bekter 2 V34857/16 23.07.2016 07:22:59 0,000
270 0,000  Wentworth Lofts 2 X 41560/16 23.07.2016 07:23:00 0,000
275 0,000  Anna Bekter 4 V34849/16 23.07.2016 07:23:01 0,000
280 0,000  CAMROSE HOUSE SYNDICATE 2 V17553/16 23.07.2016 07:23:01 0,000
288 0,000  RAINBOW LOFTS V 46048/16 23.07.2016 07:23:02 0,000
305 0,000  Chris Gordon 2 N31510/16 23.07.2016 07:23:05 0,000
312 0,000  RAINBOW LOFTS V 46044/16 23.07.2016 07:23:07 0,000
328 0,000  Chris Gordon 1 N31468/16 23.07.2016 07:23:10 0,000
360 0,000  RAINBOW LOFTS V 46049/16 23.07.2016 07:23:16 0,000
365 0,000  Wentworth Lofts X 41558/16 23.07.2016 07:23:16 0,000
371 0,000  Wentworth Lofts 2 X 41544/16 23.07.2016 07:23:18 0,000
392 0,000  Anna Bekter 3 V34973/16 23.07.2016 07:23:22 0,000
403 0,000  Yorkshire Young Guns H07881/16 23.07.2016 07:23:24 0,000
410 0,000  Anna Bekter 5 V34841/16 23.07.2016 07:23:25 0,000
418 0,000  CAMROSE HOUSE SYNDICATE 1 V17632/16 23.07.2016 07:23:27 0,000
429 0,000  Daniel Willis V 00002/16 23.07.2016 07:23:29 0,000
430 0,000  Daniel Willis 2 V 00007/16 23.07.2016 07:23:29 0,000
446 0,000  CAMROSE HOUSE SYNDICATE 2 V17639/16 23.07.2016 07:23:34 0,000
451 0,000  RAINBOW LOFTS V 46041/16 23.07.2016 07:23:35 0,000
472 0,000  Wentworth Lofts 2 X 41569/16 23.07.2016 07:23:40 0,000
479 0,000  Anna Bekter V34844/16 23.07.2016 07:23:41 0,000
492 0,000  Anna Bekter 5 V34970/16 23.07.2016 07:23:46 0,000
504 0,000  Chris Gordon 1 N31467/16 23.07.2016 07:23:52 0,000
530 0,000  CAMROSE HOUSE SYNDICATE 1 V17631/16 23.07.2016 07:24:07 0,000
536 0,000  Anna Bekter 4 V34851/16 23.07.2016 07:24:15 0,000
545 0,000  Anna Bekter 2 V34845/16 23.07.2016 07:24:22 0,000
549 0,000  Anna Bekter 4 V34846/16 23.07.2016 07:24:26 0,000
552 0,000  Chris Gordon 3 R25827/16 23.07.2016 07:24:29 0,000
562 0,000  Crak Stevens Z65562/16 23.07.2016 07:24:56 0,000
566 0,000  CAMROSE HOUSE SYNDICATE 1 V17543/16 23.07.2016 07:25:06 0,000
571 0,000  CAMROSE HOUSE SYNDICATE 2 V17623/16 23.07.2016 07:26:04 0,000
572 0,000  Chris Gordon 1 N31469/16 23.07.2016 07:26:42 0,000
578 0,000  Chris Gordon 2 N31461/16 23.07.2016 07:30:37 0,000
585 0,000  Anna Bekter V34842/16 23.07.2016 07:59:36 0,000
605 0,000  Chris Gordon 1 N31452/16 23.07.2016 09:19:14 0,000