Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
  80  24.07.2017    

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
29 0,000  comb. Bergmans - Van Gils 1432128/17 24.07.2017 07:56:26 0,000
50 0,000  NL Unknown 1352884/17 24.07.2017 07:56:29 0,000
73 0,000  F.Baris - Bergmans - Van Gils 1427867/17 24.07.2017 07:56:32 0,000
76 0,000  F.Baris - Bergmans - Van Gils 1427868/17 24.07.2017 07:56:33 0,000
115 0,000  Harrie van Boxmeer 1449033/17 24.07.2017 07:56:38 0,000
162 0,000  Huig van Duijn 1196197/17 24.07.2017 07:56:46 0,000
195 0,000  F.Baris - Bergmans - Van Gils 1427865/17 24.07.2017 07:56:52 0,000
264 0,000  F.Baris - Bergmans - Van Gils 1427870/17 24.07.2017 07:57:02 0,000
266 0,000  F.Baris - Bergmans - Van Gils 1427869/17 24.07.2017 07:57:03 0,000
281 0,000  A. Mijlof 1631184/17 24.07.2017 07:57:06 0,000
290 0,000  Light Town Pigeons 1436678/17 24.07.2017 07:57:08 0,000
303 0,000  F.Baris - Bergmans - Van Gils 1427863/17 24.07.2017 07:57:11 0,000
343 0,000  comb. Bergmans - Van Gils 1432130/17 24.07.2017 07:57:30 0,000
472 0,000  Harrie van Boxmeer 1449037/17 24.07.2017 08:23:37 0,000