Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
  80  24.07.2017    

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
70 0,000  Cimpean Sebastian 295471/17 24.07.2017 07:56:32 0,000
72 0,000  Cimpean Sebastian 295474/17 24.07.2017 07:56:32 0,000
106 0,000  Massimo Ceratto 215236/17 24.07.2017 07:56:37 0,000
212 0,000  Li Pira Alfio 266303/17 24.07.2017 07:56:53 0,000
265 0,000  Cimpean Sebastian 295461/17 24.07.2017 07:57:02 0,000
275 0,000  Catani Marco 321466/17 24.07.2017 07:57:05 0,000
291 0,000  Catani Marco 321467/17 24.07.2017 07:57:08 0,000
345 0,000  Catani Marco 321462/17 24.07.2017 07:57:31 0,000
353 0,000  Ervin Laro 230230/17 24.07.2017 07:57:37 0,000
404 0,000  Ervin Laro 230232/17 24.07.2017 07:59:16 0,000
423 0,000  Cimpean Sebastian 295468/17 24.07.2017 08:01:26 0,000
447 0,000  Popescu Bogdan 231006/17 24.07.2017 08:10:39 0,000
460 0,000  Bolondi Walter 266623/17 24.07.2017 08:11:59 0,000
485 0,000  Catani Marco 321470/17 24.07.2017 08:33:27 0,000
486 0,000  Catani Marco 321468/17 24.07.2017 08:34:22 0,000
489 0,000  Guglielmone Edoardo 267016/17 24.07.2017 08:37:17 0,000