Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
  80  24.07.2017    

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
5 0,000  Vanchole Neykov 149134/17 24.07.2017 07:56:22 0,000
121 0,000  Diablo De Cuba 74851/17 24.07.2017 07:56:39 0,000
170 0,000  Jose Luis Olivares 191019/17 24.07.2017 07:56:47 0,000
231 0,000  Diablo De Cuba 74864/17 24.07.2017 07:56:56 0,000
237 0,000  Diablo De Cuba 74853/17 24.07.2017 07:56:57 0,000
241 0,000  DERBY GCOLRCANARIAS. com 5100711/17 24.07.2017 07:56:58 0,000
286 0,000  Vanchole Neykov 149121/17 24.07.2017 07:57:07 0,000
329 0,000  Jose Luis Olivares 191020/17 24.07.2017 07:57:23 0,000
358 0,000  Jose Luis Olivares 191122/17 24.07.2017 07:57:48 0,000
361 0,000  Diablo De Cuba 74859/17 24.07.2017 07:57:51 0,000
411 0,000  DERBY GCOLRCANARIAS. com 5100901/17 24.07.2017 07:59:53 0,000
438 0,000  Jose Luis Olivares 191101/17 24.07.2017 08:08:32 0,000