Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
  30  10.07.2018    

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
23 0,000  Harrie van Boxmeer 4054009/18 10.07.2018 09:37:41 0,000
67 0,000  Harrie van Boxmeer 4054016/18 10.07.2018 09:37:55 0,000
103 0,000  F.BARIS - J.MEULENBERG 1243969/18 10.07.2018 09:38:16 0,000
112 0,000  Dickmann - Stroetges 1272906/18 10.07.2018 09:38:21 0,000
113 0,000  comb. Bergmans - Van Gils 1248021/18 10.07.2018 09:38:21 0,000
127 0,000  Huig van Duijn 1026199/18 10.07.2018 09:38:28 0,000
164 0,000  Dickmann - Stroetges 1272907/18 10.07.2018 09:38:45 0,000
185 0,000  comb. Bergmans - Van Gils 1248029/18 10.07.2018 09:38:56 0,000
193 0,000  HOK REIGNEN -BOLTON 6078982/18 10.07.2018 09:38:59 0,000
202 0,000  F.BARIS - J.MEULENBERG 1243801/18 10.07.2018 09:39:03 0,000
244 0,000  comb. Bergmans - Van Gils 1248028/18 10.07.2018 09:39:40 0,000
251 0,000  comb. Bergmans - Van Gils 1248030/18 10.07.2018 09:39:48 0,000
264 0,000  Dickmann - Stroetges 1272904/18 10.07.2018 09:40:24 0,000
272 0,000  Dickmann - Stroetges 1272914/18 10.07.2018 09:41:04 0,000
335 0,000  Huig van Duijn 1026204/18 10.07.2018 09:43:48 0,000
391 0,000  comb. Bergmans - Van Gils 1248026/18 10.07.2018 09:48:23 0,000
400 0,000  HOK REIGNEN -BOLTON 6078927/18 10.07.2018 09:48:42 0,000
412 0,000  F.BARIS - J.MEULENBERG 5179079/18 10.07.2018 09:49:01 0,000
442 0,000  Harrie van Boxmeer 4054060/18 10.07.2018 09:49:52 0,000
458 0,000  Huig van Duijn 1025293/18 10.07.2018 09:50:13 0,000
496 0,000  Huig van Duijn 1026203/18 10.07.2018 09:51:05 0,000
527 0,000  Huig van Duijn 1026198/18 10.07.2018 09:52:38 0,000
540 0,000  Dickmann - Stroetges 1272902/18 10.07.2018 09:54:01 0,000
542 0,000  Harrie van Boxmeer 1265119/18 10.07.2018 09:54:17 0,000
559 0,000  F.BARIS - J.MEULENBERG 1243789/18 10.07.2018 10:06:59 0,000
585 0,000  Harrie van Boxmeer 1264884/18 10.07.2018 10:11:39 0,000
659 0,000  Harrie van Boxmeer 4054059/18 10.07.2018 10:29:44 0,000
675 0,000  HOK REIGNEN -BOLTON 6078919/18 10.07.2018 10:29:50 0,000
702 0,000  Harrie van Boxmeer 4054067/18 10.07.2018 10:30:03 0,000
713 0,000  Harrie van Boxmeer 4054014/18 10.07.2018 10:30:11 0,000
800 0,000  Harrie van Boxmeer 4054041/18 10.07.2018 10:31:08 0,000
813 0,000  Harrie van Boxmeer 4054020/18 10.07.2018 10:31:15 0,000
827 0,000  comb. Bergmans - Van Gils 1248024/18 10.07.2018 10:31:27 0,000
836 0,000  HOK REIGNEN -BOLTON 6078924/18 10.07.2018 10:31:39 0,000
872 0,000  Harrie van Boxmeer 1265117/18 10.07.2018 10:38:33 0,000
875 0,000  Harrie van Boxmeer 1265115/18 10.07.2018 10:38:58 0,000
883 0,000  Huig van Duijn 1025294/18 10.07.2018 10:39:55 0,000
903 0,000  Dickmann - Stroetges 1272910/18 10.07.2018 12:23:33 0,000
906 0,000  HOK REIGNEN -BOLTON 6079037/18 10.07.2018 15:43:36 0,000