Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
  30  10.07.2018    

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
70 0,000  Team 1 Peter & Hans & Henri B 4097685/18 10.07.2018 09:37:56 0,000
82 0,000  Team 2 Peter & Hans & Henri B 4097688/18 10.07.2018 09:38:03 0,000
85 0,000  Team 2 Peter & Hans & Henri B 4097690/18 10.07.2018 09:38:05 0,000
98 0,000  Roman Jud 17546/18 10.07.2018 09:38:14 0,000
101 0,000  Team 2 Peter & Hans & Henri B 4097691/18 10.07.2018 09:38:15 0,000
107 0,000  Team 2 Peter & Hans & Henri B 4097694/18 10.07.2018 09:38:18 0,000
134 0,000  Roman Jud 17543/18 10.07.2018 09:38:32 0,000
147 0,000  Team 2 Peter & Hans & Henri B 4097684/18 10.07.2018 09:38:37 0,000
177 0,000  Roman Jud 17541/18 10.07.2018 09:38:51 0,000
180 0,000  Team 2 Peter & Hans & Henri B 4097693/18 10.07.2018 09:38:53 0,000
197 0,000  Roman Jud 17549/18 10.07.2018 09:39:02 0,000
233 0,000  Anto Jezeraskic 18282/18 10.07.2018 09:39:22 0,000
261 0,000  Team 1 Peter & Hans & Henri B 4097700/18 10.07.2018 09:40:16 0,000
415 0,000  Team 1 Peter & Hans & Henri B 4097697/18 10.07.2018 09:49:03 0,000
551 0,000  Roman Jud 17544/18 10.07.2018 09:57:09 0,000
826 0,000  Anto Jezeraskic 18284/18 10.07.2018 10:31:26 0,000
842 0,000  Roman Jud 17542/18 10.07.2018 10:31:47 0,000
876 0,000  Team 1 Peter & Hans & Henri B 4097695/18 10.07.2018 10:39:05 0,000
889 0,000  Team 1 Peter & Hans & Henri B 4097687/18 10.07.2018 10:40:36 0,000