Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
  30  10.07.2018    

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
75 0,000  Palitu V. + Ciobanu.J 0003/18 10.07.2018 09:38:00 0,000
150 0,000  Palitu V. + Ciobanu.J 2503/18 10.07.2018 09:38:40 0,000
152 0,000  Palitu V. + Ciobanu.J 2502/18 10.07.2018 09:38:40 0,000
246 0,000  Palitu V. + Ciobanu.J 2505/18 10.07.2018 09:39:43 0,000
499 0,000  Palitu V. + Ciobanu.J 0016/18 10.07.2018 09:51:17 0,000
751 0,000  Palitu V. + Ciobanu.J 0010/18 10.07.2018 10:30:35 0,000