Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
Training 30 km  30  20.07.2019 06:10:00   

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
31 0,000  Wonder Pigeon TEAM 9042313/19 20.07.2019 06:43:31 0,000
87 0,000  Fast Pigeons & Ervin Laro 9090213/19 20.07.2019 06:43:57 0,000
136 0,000  TEAM CLAUDIU & IONUT 9108902/19 20.07.2019 06:44:21 0,000
144 0,000  Grec Mihai 9033815/19 20.07.2019 06:44:24 0,000
216 0,000  Fast Pigeons & Ervin Laro 9090203/19 20.07.2019 06:44:51 0,000
224 0,000  Fast Pigeons & Ervin Laro 9090221/19 20.07.2019 06:44:54 0,000
272 0,000  MOGADJA & DRAGAN 9038086/19 20.07.2019 06:45:19 0,000
347 0,000  Lovin Family Loft 9075809/19 20.07.2019 06:46:13 0,000
378 0,000  Cimpean Sebastian 9020309/19 20.07.2019 06:46:41 0,000
550 0,000  TEAM Florini L & D 9030032/19 20.07.2019 06:50:03 0,000
564 0,000  Cimpean Sebastian & Lizia Vossiz 9020342/19 20.07.2019 06:50:13 0,000
583 0,000  Cimpean Sebastian 9020312/19 20.07.2019 06:50:22 0,000
587 0,000  Nitu ROBERT PETRE 9038732/19 20.07.2019 06:50:25 0,000
589 0,000  Allevamento Del Punto 1723/19 20.07.2019 06:50:27 0,000
602 0,000  TEAM CLAUDIU & IONUT 923227/19 20.07.2019 06:50:35 0,000
626 0,000  Cimpean Sebastian 9020314/19 20.07.2019 06:50:56 0,000
630 0,000  Cimpean Sebastian & Lizia Vossiz 9020328/19 20.07.2019 06:50:57 0,000
646 0,000  RAUTA VALENTIN 9070194/19 20.07.2019 06:51:07 0,000
648 0,000  Wonder Pigeon TEAM 9042109/19 20.07.2019 06:51:08 0,000
652 0,000  RAUTA VALENTIN 9070199/19 20.07.2019 06:51:08 0,000
719 0,000  Grec Mihai 9033807/19 20.07.2019 06:51:56 0,000
729 0,000  RAUTA VALENTIN 9070192/19 20.07.2019 06:52:04 0,000
763 0,000  TEAM CLAUDIU & IONUT 923231/19 20.07.2019 06:52:36 0,000
787 0,000  Cimpean Sebastian 9020332/19 20.07.2019 06:52:57 0,000
814 0,000  Cimpean Sebastian 9020343/19 20.07.2019 06:53:50 0,000
862 0,000  TEAM BULGAGIU IOAN & DENISA 9065204/19 20.07.2019 06:54:31 0,000
867 0,000  Li Pira Alfio 9103514/19 20.07.2019 06:54:39 0,000
870 0,000  Fast Pigeons & Ervin Laro 9090215/19 20.07.2019 06:54:39 0,000
932 0,000  TEAM BULGAGIU IOAN & DENISA 9065212/19 20.07.2019 06:55:56 0,000
990 0,000  TEAM BULGAGIU IOAN & DENISA 9065246/19 20.07.2019 06:56:37 0,000
993 0,000  Fast Pigeons & Ervin Laro 9090232/19 20.07.2019 06:56:41 0,000
1064 0,000  TEAM BULGAGIU IOAN & DENISA 9065240/19 20.07.2019 06:57:18 0,000
1091 0,000  Cimpean Sebastian 9020305/19 20.07.2019 06:57:50 0,000
1095 0,000  TEAM BULGAGIU IOAN & DENISA 9065209/19 20.07.2019 06:57:54 0,000
1154 0,000  Wonder Pigeon TEAM 9042102/19 20.07.2019 06:58:57 0,000
1155 0,000  Fast Pigeons & Ervin Laro 9090259/19 20.07.2019 06:58:58 0,000
1162 0,000  Lovin Family Loft 9075802/19 20.07.2019 06:59:08 0,000
1205 0,000  TEAM BULGAGIU IOAN & DENISA 9065262/19 20.07.2019 07:00:13 0,000
1207 0,000  Cimpean Sebastian & Lizia Vossiz 9020301/19 20.07.2019 07:00:15 0,000
1212 0,000  TEAM BULGAGIU IOAN & DENISA 9065218/19 20.07.2019 07:00:19 0,000
1270 0,000  Fast Pigeons & Ervin Laro 9090230/19 20.07.2019 07:01:40 0,000
1302 0,000  Li Pira Alfio 9103518/19 20.07.2019 07:02:53 0,000
1306 0,000  Gutas Mihai & Silviu & Albusoiu Ionut 9100268/19 20.07.2019 07:03:00 0,000
1355 0,000  Levis Kalemaj 9090864/19 20.07.2019 07:05:45 0,000
1357 0,000  TEAM BULGAGIU IOAN & DENISA 9065238/19 20.07.2019 07:05:48 0,000
1378 0,000  Grec Mihai 9038087/19 20.07.2019 07:07:00 0,000
1389 0,000  Cimpean Sebastian & Lizia Vossiz 9020320/19 20.07.2019 07:07:35 0,000
1472 0,000  RAUTA VALENTIN 9070190/19 20.07.2019 07:12:52 0,000
1534 0,000  TEAM Florini L & D 9030009/19 20.07.2019 07:18:21 0,000
1549 0,000  Fast Pigeons & Ervin Laro 9090216/19 20.07.2019 07:20:41 0,000
1567 0,000  Grec Mihai 9033804/19 20.07.2019 07:23:54 0,000
1571 0,000  Levis Kalemaj 9090868/19 20.07.2019 07:24:00 0,000
1582 0,000  Fast Pigeons & Ervin Laro 9090209/19 20.07.2019 07:24:33 0,000
1583 0,000  TEAM CLAUDIU & IONUT 923233/19 20.07.2019 07:24:37 0,000
1638 0,000  Fast Pigeons & Ervin Laro 9090257/19 20.07.2019 07:39:11 0,000
1647 0,000  TEAM CLAUDIU & IONUT 9108903/19 20.07.2019 07:39:26 0,000
1648 0,000  TEAM BULGAGIU IOAN & DENISA 9065206/19 20.07.2019 07:39:27 0,000
1663 0,000  Wonder Pigeon TEAM 9042115/19 20.07.2019 07:39:52 0,000
1709 0,000  TEAM BULGAGIU IOAN & DENISA 9065224/19 20.07.2019 07:41:13 0,000
1721 0,000  Nitu ROBERT PETRE 9038735/19 20.07.2019 07:41:33 0,000
1756 0,000  TEAM BULGAGIU IOAN & DENISA 9065235/19 20.07.2019 07:44:20 0,000
1769 0,000  Fast Pigeons & Ervin Laro 9090207/19 20.07.2019 07:47:26 0,000
1776 0,000  Allevamento Del Punto 9020782/19 20.07.2019 07:48:33 0,000
1777 0,000  Cimpean Sebastian & Lizia Vossiz 9020303/19 20.07.2019 07:48:38 0,000
1840 0,000  TEAM Florini L & D 9030019/19 20.07.2019 09:08:09 0,000
1841 0,000  TEAM BULGAGIU IOAN & DENISA 9065213/19 20.07.2019 09:12:49 0,000
1860 0,000  Grec Mihai 9033814/19 20.07.2019 10:01:38 0,000