Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
Training 30 km  30  20.07.2019 06:10:00   

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
76 0,000  GREG Team 751211/19 20.07.2019 06:43:50 0,000
96 0,000  Mariusz Dubizbanski 1197333/19 20.07.2019 06:44:00 0,000
135 0,000  Mariusz Dubizbanski 1197330/19 20.07.2019 06:44:19 0,000
157 0,000  Maziarz Racing Team 0233 - 4015/19 20.07.2019 06:44:28 0,000
246 0,000  GREG Team 751102/19 20.07.2019 06:45:08 0,000
307 0,000  GREG Team 751119/19 20.07.2019 06:45:38 0,000
313 0,000  Maziarz Racing Team 0233 - 4209/19 20.07.2019 06:45:43 0,000
337 0,000  Mariusz Dubizbanski 1197310/19 20.07.2019 06:46:01 0,000
486 0,000  Maziarz Racing Team 0233 - 4089/19 20.07.2019 06:48:49 0,000
618 0,000  Maziarz Racing Team 0233 - 4179/19 20.07.2019 06:50:49 0,000
655 0,000  Maziarz Racing Team 0233 - 4142/19 20.07.2019 06:51:12 0,000
749 0,000  Maziarz Racing Team 0233 - 4239/19 20.07.2019 06:52:27 0,000
854 0,000  Janusz & Mariusz 0271-447/19 20.07.2019 06:54:21 0,000
991 0,000  GREG Team 751103/19 20.07.2019 06:56:39 0,000
1033 0,000  GREG Team 751101/19 20.07.2019 06:57:04 0,000
1069 0,000  Maziarz Racing Team 0233 - 4024/19 20.07.2019 06:57:20 0,000
1070 0,000  Mariusz Dubizbanski 1197331/19 20.07.2019 06:57:20 0,000
1261 0,000  GREG Team 751255/19 20.07.2019 07:01:29 0,000
1283 0,000  GREG Team 751144/19 20.07.2019 07:02:07 0,000
1341 0,000  Janusz & Mariusz 0271-459/19 20.07.2019 07:04:23 0,000
1509 0,000  Maziarz Racing Team 0233 - 4091/19 20.07.2019 07:16:25 0,000
1595 0,000  Maziarz Racing Team 0233 - 4172/19 20.07.2019 07:25:12 0,000
1615 0,000  Janusz & Mariusz 0271-458/19 20.07.2019 07:32:55 0,000
1762 0,000  Maziarz Racing Team 0233 - 4171/19 20.07.2019 07:45:44 0,000
1764 0,000  Maziarz Racing Team 0233 - 4246/19 20.07.2019 07:46:19 0,000
1766 0,000  Maziarz Racing Team 0233 - 4095/19 20.07.2019 07:46:52 0,000