Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
Training 30 km  30  20.07.2019 06:10:00   

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
176 0,000  Derby Halkidiki DV 254-415/19 20.07.2019 06:44:36 0,000
244 0,000  Papadopoulos Ioannis 1024771/19 20.07.2019 06:45:06 0,000
335 0,000  Derby Halkidiki DV 254-409/19 20.07.2019 06:45:59 0,000
336 0,000  G & D Aslanidis 1025207/19 20.07.2019 06:46:00 0,000
391 0,000  Papadopoulos Ioannis 1024768/19 20.07.2019 06:46:59 0,000
537 0,000  Papadopoulos Ioannis 1024778/19 20.07.2019 06:49:52 0,000
885 0,000  Charisiou George 2802312/19 20.07.2019 06:54:56 0,000
924 0,000  G & D Aslanidis 1025032/19 20.07.2019 06:55:49 0,000
927 0,000  G & D Aslanidis 1025002/19 20.07.2019 06:55:52 0,000
1396 0,000  Charisiou George 2802336/19 20.07.2019 07:07:48 0,000
1573 0,000  Papadopoulos Ioannis 1024772/19 20.07.2019 07:24:12 0,000
1602 0,000  Derby Halkidiki 0815514/19 20.07.2019 07:26:37 0,000
1710 0,000  Papadopoulos Ioannis 1024783/19 20.07.2019 07:41:17 0,000
1742 0,000  G & D Aslanidis 1025039/19 20.07.2019 07:42:19 0,000
1755 0,000  Derby Halkidiki DV 254-405/19 20.07.2019 07:44:16 0,000
1874 0,000  G & D Aslanidis 1025040/19 20.07.2019 11:13:42 0,000