Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
80 km  80  30.07.2020 06:00:00   

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
44 0,000  Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-532/20 30.07.2020 07:34:36 0,000
46 0,000  TIM- PEPIC-Austrija AUSTRIA-318-124/20 30.07.2020 07:34:38 0,000
64 0,000  Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-554/20 30.07.2020 07:34:47 0,000
115 0,000  Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-563/20 30.07.2020 07:35:13 0,000
139 0,000  Walter Eberhart-Dr.Hubert Deis AUSTRIA-321-318/20 30.07.2020 07:35:34 0,000
153 0,000  Slavko Kutlesa AUSTRIA-319-467/20 30.07.2020 07:35:45 0,000
171 0,000  Michael Rudorfer AUSTRIA-906-432/20 30.07.2020 07:35:55 0,000
191 0,000  Walter Eberhart-Dr.Hubert Deis AUSTRIA-325-318/20 30.07.2020 07:36:13 0,000
215 0,000  TIM- PEPIC-Austrija AUSTRIA-318-127/20 30.07.2020 07:36:26 0,000
219 0,000  Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-590/20 30.07.2020 07:36:28 0,000
223 0,000  Walter Eberhart-Dr.Hubert Deis AUSTRIA-321-306/20 30.07.2020 07:36:29 0,000
255 0,000  Michael Rudorfer AUSTRIA-906-433/20 30.07.2020 07:36:44 0,000
329 0,000  Walter Eberhart-Dr.Hubert Deis AUSTRIA-325-325/20 30.07.2020 07:38:04 0,000
383 0,000  Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-584/20 30.07.2020 07:40:42 0,000
402 0,000  Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-562/20 30.07.2020 07:42:10 0,000
410 0,000  Walter Eberhart-Dr.Hubert Deis AUSTRIA-321-316/20 30.07.2020 07:43:22 0,000
447 0,000  Slavko Kutlesa AUSTRIA-319-485/20 30.07.2020 07:45:16 0,000
515 0,000  Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-537/20 30.07.2020 07:45:34 0,000
582 0,000  Michael Rudorfer AUSTRIA-906-431/20 30.07.2020 07:45:50 0,000
597 0,000  Slavko Kutlesa AUSTRIA-319-472/20 30.07.2020 07:45:56 0,000
620 0,000  TIM- PEPIC-Austrija AUSTRIA-318-128/20 30.07.2020 07:46:02 0,000
635 0,000  Michael Rudorfer AUSTRIA-906-434/20 30.07.2020 07:46:06 0,000
652 0,000  Michael Rudorfer AUSTRIA-906-437/20 30.07.2020 07:46:12 0,000
710 0,000  Michael Rudorfer AUSTRIA-906-436/20 30.07.2020 07:46:49 0,000
831 0,000  Slavko Kutlesa AUSTRIA-319-513/20 30.07.2020 07:48:48 0,000
846 0,000  Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-568/20 30.07.2020 07:49:04 0,000
893 0,000  TIM- PEPIC-Austrija AUSTRIA-318-134/20 30.07.2020 07:51:07 0,000
919 0,000  Walter Eberhart-Dr.Hubert Deis AUSTRIA-321-315/20 30.07.2020 07:51:59 0,000
924 0,000  Michael Rudorfer AUSTRIA-906-429/20 30.07.2020 07:52:14 0,000
1000 0,000  Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-557/20 30.07.2020 07:54:56 0,000
1008 0,000  Slavko Kutlesa AUSTRIA-319-477/20 30.07.2020 07:55:12 0,000
1034 0,000  Walter Eberhart-Dr.Hubert Deis AUSTRIA-321-328/20 30.07.2020 07:56:53 0,000
1171 0,000  Walter Eberhart-Dr.Hubert Deis AUSTRIA-325-319/20 30.07.2020 08:04:12 0,000
1262 0,000  Slavko Kutlesa AUSTRIA-319-461/20 30.07.2020 08:04:36 0,000
1275 0,000  Slavko Kutlesa AUSTRIA-319-476/20 30.07.2020 08:04:39 0,000
1276 0,000  Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-594/20 30.07.2020 08:04:39 0,000
1394 0,000  Michael Rudorfer AUSTRIA-906-023/20 30.07.2020 08:06:21 0,000
1552 0,000  Slavko Kutlesa AUSTRIA-319-473/20 30.07.2020 08:09:57 0,000
1920 0,000  Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-533/20 30.07.2020 08:34:20 0,000
1922 0,000  Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-556/20 30.07.2020 08:34:58 0,000
1937 0,000  Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-521/20 30.07.2020 08:40:41 0,000
1975 0,000  Slavko Kutlesa AUSTRIA-319-466/20 30.07.2020 08:54:46 0,000
2083 0,000  Slavko Kutlesa AUSTRIA-319-470/20 30.07.2020 12:57:07 0,000