Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
80 km  80  30.07.2020 06:00:00   

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
4 0,000  Loft Marina BELG-4076482/20 30.07.2020 07:30:24 0,000
15 0,000  Bogaert Michel & Chris BELG-4094335/20 30.07.2020 07:30:31 0,000
23 0,000  Hongerloot-Loft Marina BELG-4076470/20 30.07.2020 07:30:40 0,000
75 0,000  Morren Sarah BELG-4073676/20 30.07.2020 07:34:53 0,000
128 0,000  Loft Marina BELG-4076453/20 30.07.2020 07:35:21 0,000
134 0,000  Loft Marina BELG-4076464/20 30.07.2020 07:35:26 0,000
138 0,000  Loft Marina BELG-4216441/20 30.07.2020 07:35:33 0,000
157 0,000  Coppens-Segers BELG-4094064/20 30.07.2020 07:35:46 0,000
186 0,000  Van der Maelen Sonia BELG-4198712/20 30.07.2020 07:36:10 0,000
216 0,000  Ervin Uit Gent BELG-4089096/20 30.07.2020 07:36:26 0,000
268 0,000  Bogaert Michel & Chris BELG-4094361/20 30.07.2020 07:36:58 0,000
285 0,000  Emiel Denys - Wim Kerkhove BELG-3066318/20 30.07.2020 07:37:14 0,000
286 0,000  Loft Marina BELG-4076481/20 30.07.2020 07:37:15 0,000
287 0,000  Van der Maelen Sonia BELG-4198711/20 30.07.2020 07:37:15 0,000
293 0,000  Emiel Denys BELG-3003522/20 30.07.2020 07:37:25 0,000
295 0,000  Hongerloot-Loft Marina BELG-4076479/20 30.07.2020 07:37:27 0,000
337 0,000  Loft Marina BELG-4076444/20 30.07.2020 07:38:20 0,000
348 0,000  Ervin Uit Gent BELG-4089008/20 30.07.2020 07:38:44 0,000
350 0,000  Cesaro-Wim-Bruno BELG-4172930/20 30.07.2020 07:38:47 0,000
395 0,000  Vandenabele Els BELG-4197947/20 30.07.2020 07:41:09 0,000
420 0,000  Loft Marina BELG-4076471/20 30.07.2020 07:43:47 0,000
429 0,000  Cesaro-Wim-Bruno BELG-4077334/20 30.07.2020 07:45:08 0,000
435 0,000  Sprangens & Zonen BELG-4007952/20 30.07.2020 07:45:11 0,000
529 0,000  Loft Marina BELG-4076441/20 30.07.2020 07:45:37 0,000
554 0,000  TEAM Resmi & Myumyun BELG-6105610/20 30.07.2020 07:45:42 0,000
596 0,000  Loft Marina BELG-4076457/20 30.07.2020 07:45:56 0,000
604 0,000  TEAM Resmi & Myumyun BELG-6105615/20 30.07.2020 07:45:58 0,000
625 0,000  Van Damme Josef-Loft Marina BELG-4076463/20 30.07.2020 07:46:03 0,000
627 0,000  Van der Maelen Sonia BELG-4002799/20 30.07.2020 07:46:04 0,000
646 0,000  Emiel Denys - Wim Kerkhove BELG-3066314/20 30.07.2020 07:46:10 0,000
654 0,000  Van der Maelen Sonia BELG-4002761/20 30.07.2020 07:46:13 0,000
663 0,000  Vermander Theo BELG-4078665/20 30.07.2020 07:46:16 0,000
704 0,000  Hongerloot-Loft Marina BELG-4076474/20 30.07.2020 07:46:46 0,000
723 0,000  Coppens-Segers BELG-4094061/20 30.07.2020 07:46:57 0,000
768 0,000  Busuioc Alexandru BELG-2033054/20 30.07.2020 07:48:17 0,000
825 0,000  Busuioc Alexandru BELG-2033050/20 30.07.2020 07:48:44 0,000
829 0,000  Hongerloot-Loft Marina BELG-4076476/20 30.07.2020 07:48:46 0,000
868 0,000  Morren Sarah BELG-4073675/20 30.07.2020 07:49:58 0,000
872 0,000  Hongerloot-Loft Marina BELG-4076466/20 30.07.2020 07:50:01 0,000
925 0,000  Ervin Uit Gent BELG-4089092/20 30.07.2020 07:52:19 0,000
950 0,000  TEAM Resmi & Myumyun BELG-6105609/20 30.07.2020 07:53:17 0,000
961 0,000  Ervin Uit Gent BELG-4089047/20 30.07.2020 07:53:24 0,000
1012 0,000  Sprangens & Zonen BELG-4007962/20 30.07.2020 07:55:19 0,000
1013 0,000  Hongerloot-Loft Marina BELG-4076473/20 30.07.2020 07:55:19 0,000
1042 0,000  Sprangens & Zonen BELG-4007944/20 30.07.2020 07:57:29 0,000
1052 0,000  Emiel Denys - Wim Kerkhove BELG-3066321/20 30.07.2020 07:58:57 0,000
1058 0,000  Cesaro-Wim-Bruno BELG-4076488/20 30.07.2020 07:59:22 0,000
1073 0,000  Cesaro-Wim-Bruno BELG-4172913/20 30.07.2020 08:01:03 0,000
1077 0,000  Loft Marina BELG-4216445/20 30.07.2020 08:01:04 0,000
1113 0,000  Sprangens & Zonen BELG-4007996/20 30.07.2020 08:01:51 0,000
1142 0,000  Loft Marina BELG-4076456/20 30.07.2020 08:03:20 0,000
1146 0,000  Loft Marina BELG-4076467/20 30.07.2020 08:03:24 0,000
1179 0,000  Van der Maelen Sonia BELG-4002769/20 30.07.2020 08:04:18 0,000
1197 0,000  Busuioc Alexandru BELG-2033053/20 30.07.2020 08:04:22 0,000
1258 0,000  Busuioc Alexandru BELG-2033076/20 30.07.2020 08:04:36 0,000
1302 0,000  Loft Marina BELG-4216444/20 30.07.2020 08:04:46 0,000
1339 0,000  Sprangens & Zonen BELG-4007959/20 30.07.2020 08:05:11 0,000
1357 0,000  Loft Marina BELG-4216442/20 30.07.2020 08:05:27 0,000
1360 0,000  Loft Marina BELG-4216452/20 30.07.2020 08:05:28 0,000
1366 0,000  Vandenabele Els BELG-4197984/20 30.07.2020 08:05:38 0,000
1377 0,000  Vandenabele Els BELG-4197987/20 30.07.2020 08:05:53 0,000
1393 0,000  TEAM Resmi & Myumyun BELG-6105602/20 30.07.2020 08:06:18 0,000
1395 0,000  Van Damme Josef-Loft Marina BELG-4076461/20 30.07.2020 08:06:21 0,000
1398 0,000  TEAM Resmi & Myumyun BELG-6105616/20 30.07.2020 08:06:27 0,000
1476 0,000  Van Damme Josef-Loft Marina BELG-4076460/20 30.07.2020 08:07:55 0,000
1502 0,000  Ervin Uit Gent BELG-4089060/20 30.07.2020 08:08:46 0,000
1512 0,000  Busuioc Alexandru BELG-2033074/20 30.07.2020 08:09:21 0,000
1544 0,000  Morren Sarah BELG-4073700/20 30.07.2020 08:09:52 0,000
1562 0,000  Emiel Denys BELG-3003037/20 30.07.2020 08:10:17 0,000
1590 0,000  Van der Maelen Sonia BELG-4002796/20 30.07.2020 08:11:10 0,000
1596 0,000  Loft Marina BELG-4216450/20 30.07.2020 08:11:24 0,000
1639 0,000  Cesaro-Wim-Bruno BELG-4077326/20 30.07.2020 08:16:04 0,000
1641 0,000  Loft Marina BELG-4076469/20 30.07.2020 08:16:06 0,000
1646 0,000  Arno Agnes BELG-4079123/20 30.07.2020 08:16:16 0,000
1672 0,000  Loft Marina BELG-4076489/20 30.07.2020 08:17:38 0,000
1673 0,000  VANHEE A & M BELG-3113606/20 30.07.2020 08:17:39 0,000
1676 0,000  Sprangens & Zonen BELG-4007984/20 30.07.2020 08:17:49 0,000
1686 0,000  Emiel Denys - Wim Kerkhove BELG-3066337/20 30.07.2020 08:17:55 0,000
1694 0,000  Emiel Denys BELG-3003032/20 30.07.2020 08:18:00 0,000
1700 0,000  Cesaro-Wim-Bruno BELG-4076485/20 30.07.2020 08:18:05 0,000
1712 0,000  Loft Marina BELG-4076455/20 30.07.2020 08:18:15 0,000
1718 0,000  Loft Marina BELG-4076472/20 30.07.2020 08:18:22 0,000
1727 0,000  Emiel Denys - Wim Kerkhove BELG-3066335/20 30.07.2020 08:18:30 0,000
1729 0,000  Van der Maelen Sonia BELG-4002790/20 30.07.2020 08:18:31 0,000
1759 0,000  Hongerloot-Loft Marina BELG-4076484/20 30.07.2020 08:19:10 0,000
1781 0,000  Emiel Denys - Wim Kerkhove BELG-3066304/20 30.07.2020 08:19:20 0,000
1818 0,000  Emiel Denys - Wim Kerkhove BELG-3066302/20 30.07.2020 08:19:55 0,000
1824 0,000  Emiel Denys BELG-3003050/20 30.07.2020 08:20:35 0,000
1832 0,000  Loft Marina BELG-4076443/20 30.07.2020 08:21:27 0,000
1888 0,000  VANHEE A & M BELG-3113582/20 30.07.2020 08:22:45 0,000
1889 0,000  VANHEE A & M BELG-3113629/20 30.07.2020 08:23:01 0,000
1905 0,000  Neckebroek Dirk BELG-4098305/20 30.07.2020 08:26:49 0,000
1913 0,000  Loft Marina BELG-4076462/20 30.07.2020 08:29:46 0,000
1936 0,000  Loft Marina BELG-4076442/20 30.07.2020 08:40:35 0,000
1944 0,000  Emiel Denys - Wim Kerkhove BELG-3066307/20 30.07.2020 08:41:15 0,000
1971 0,000  Arno Agnes BELG-4079155/20 30.07.2020 08:51:10 0,000
1976 0,000  Van der Maelen Sonia BELG-4002781/20 30.07.2020 08:54:51 0,000
1998 0,000  Ervin Uit Gent BELG-4089100/20 30.07.2020 09:06:25 0,000
2007 0,000  Ervin Uit Gent BELG-4089090/20 30.07.2020 09:09:48 0,000
2008 0,000  Sprangens & Zonen BELG-4007938/20 30.07.2020 09:09:49 0,000
2023 0,000  Loft Marina BELG-4076486/20 30.07.2020 09:18:16 0,000
2037 0,000  Loft Marina BELG-4076487/20 30.07.2020 09:50:49 0,000
2048 0,000  Emiel Denys - Wim Kerkhove BELG-3066339/20 30.07.2020 10:22:10 0,000
2050 0,000  Loft Marina BELG-4076465/20 30.07.2020 10:22:47 0,000
2055 0,000  Busuioc Alexandru BELG-2033056/20 30.07.2020 10:51:18 0,000
2075 0,000  Loft Marina BELG-4076451/20 30.07.2020 12:42:42 0,000
2080 0,000  Coppens-Segers BELG-4094084/20 30.07.2020 12:45:45 0,000
2094 0,000  VANHEE A & M BELG-3113580/20 30.07.2020 17:28:04 0,000
2095 0,000  Loft Marina BELG-4076452/20 30.07.2020 17:47:56 0,000
2098 0,000  VANHEE A & M BELG-3113614/20 30.07.2020 18:16:28 0,000
2135 0,000  Emiel Denys - Wim Kerkhove BELG-3066311/20 31.07.2020 07:29:32 0,000
2146 0,000  Emiel Denys - Wim Kerkhove BELG-3066331/20 31.07.2020 07:31:13 0,000