Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
80 km  80  30.07.2020 06:00:00   

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
29 0,000  Team Moldova DIMA & ION MD-2732/20 30.07.2020 07:30:50 0,000
108 0,000  Team Moldova DIMA & ION MD-0446/20 30.07.2020 07:35:09 0,000
520 0,000  Team Moldova DIMA & ION MD-0312/20 30.07.2020 07:45:34 0,000
909 0,000  Team Moldova DIMA & ION MD-0426/20 30.07.2020 07:51:25 0,000
980 0,000  Team Moldova DIMA & ION MD-0427/20 30.07.2020 07:53:58 0,000
995 0,000  Team Moldova DIMA & ION MD-2734/20 30.07.2020 07:54:45 0,000
1216 0,000  Team Moldova DIMA & ION MD-0300/20 30.07.2020 08:04:26 0,000
1268 0,000  Team Moldova DIMA & ION MD-0394/20 30.07.2020 08:04:38 0,000
1358 0,000  Team Moldova DIMA & ION MD-2736/20 30.07.2020 08:05:28 0,000
1369 0,000  Team Moldova DIMA & ION MD-0313/20 30.07.2020 08:05:43 0,000
1371 0,000  Team Moldova DIMA & ION MD-2733/20 30.07.2020 08:05:46 0,000
1379 0,000  Team Moldova DIMA & ION MD-0344/20 30.07.2020 08:06:00 0,000
1835 0,000  Team Moldova DIMA & ION MD-2731/20 30.07.2020 08:21:30 0,000
2027 0,000  Team Moldova DIMA & ION MD-0422/20 30.07.2020 09:21:13 0,000