Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
  80  02.08.2021 06:15:00   

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
51 0,000  WONDER PIGEON TEAM IT-21-061021 02.08.2021 07:29:10 0,000
64 0,000  WONDER PIGEON TEAM IT-21-061041 02.08.2021 07:29:12 0,000
111 0,000  Cimpean Sebastian IT-21-068023 02.08.2021 07:29:22 0,000
314 0,000  Cimpean Sebastian IT-21-068019 02.08.2021 07:30:21 0,000
323 0,000  LEVIS KALEMAJ IT-21-116325 02.08.2021 07:30:24 0,000
422 0,000  TEAM GERMANY - ERVIN LARO IT-21-115217 02.08.2021 07:30:52 0,000
483 0,000  Cimpean Sebastian IT-21-068050 02.08.2021 07:31:17 0,000
578 0,000  FAST PIGEONS & ERVIN LARO IT-21-115133 02.08.2021 07:31:55 0,000
806 0,000  Cimpean Sebastian IT-21-068010 02.08.2021 07:33:16 0,000
829 0,000  R & I HASANI FAMILY IT-21-114574 02.08.2021 07:33:23 0,000
846 0,000  Cimpean Sebastian IT-21-068003 02.08.2021 07:33:29 0,000
879 0,000  Cimpean Sebastian IT-21-068021 02.08.2021 07:33:41 0,000
890 0,000  Cimpean Sebastian IT-21-068029 02.08.2021 07:33:44 0,000
922 0,000  FAST PIGEONS & ERVIN LARO IT-21-115149 02.08.2021 07:33:53 0,000
945 0,000  Cimpean Sebastian IT-21-068025 02.08.2021 07:34:00 0,000
994 0,000  FAST PIGEONS & ERVIN LARO IT-21-077130 02.08.2021 07:34:16 0,000
1020 0,000  TEAM GERMANY - ERVIN LARO IT-21-115274 02.08.2021 07:34:25 0,000
1043 0,000  WONDER PIGEON TEAM IT-21-061031 02.08.2021 07:34:32 0,000
1133 0,000  TEAM GERMANY - ERVIN LARO IT-21-115291 02.08.2021 07:34:58 0,000
1140 0,000  TEAM GERMANY - ERVIN LARO IT-21-115179 02.08.2021 07:35:01 0,000
1240 0,000  FAST PIGEONS & ERVIN LARO IT-21-115134 02.08.2021 07:35:29 0,000
1334 0,000  LEVIS KALEMAJ IT-21-116328 02.08.2021 07:36:09 0,000
1603 0,000  LEVIS KALEMAJ IT-21-116330 02.08.2021 07:37:50 0,000
1629 0,000  TEAM GERMANY - ERVIN LARO IT-21-115187 02.08.2021 07:38:04 0,000
1674 0,000  FAST PIGEONS & ERVIN LARO IT-21-115135 02.08.2021 07:38:21 0,000
1757 0,000  LEVIS KALEMAJ IT-21-116335 02.08.2021 07:39:04 0,000
1817 0,000  WONDER PIGEON TEAM IT-21-061055 02.08.2021 07:39:37 0,000
1820 0,000  R & I HASANI FAMILY IT-21-114554 02.08.2021 07:39:41 0,000
1881 0,000  Cimpean Sebastian IT-21-068001 02.08.2021 07:40:21 0,000
1936 0,000  R & I HASANI FAMILY IT-21-114553 02.08.2021 07:40:57 0,000
2063 0,000  TEAM GERMANY - ERVIN LARO IT-21-115158 02.08.2021 07:43:32 0,000
2184 0,000  R & I HASANI FAMILY IT-21-114565 02.08.2021 07:47:37 0,000
2211 0,000  LEVIS KALEMAJ IT-21-116324 02.08.2021 07:48:16 0,000
2240 0,000  R & I HASANI FAMILY IT-21-114542 02.08.2021 07:51:07 0,000
2290 0,000  LEVIS KALEMAJ IT-21-116024 02.08.2021 07:53:53 0,000
2401 0,000  WONDER PIGEON TEAM IT-21-061036 02.08.2021 08:12:52 0,000
2494 0,000  WONDER PIGEON TEAM IT-21-061023 02.08.2021 10:04:05 0,000
2497 0,000  LEVIS KALEMAJ IT-21-116329 02.08.2021 10:15:47 0,000