Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
  04.08.2022 06:15:00   

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
8 0,000  WONDER PIGEON TEAM IT-22-239055 05.08.2022 07:44:15 0,000
54 0,000  CIMPEAN SEBASTIAN IT-22-180031 05.08.2022 07:44:19 0,000
78 0,000  FURIA ROSSA PIGEON IT-22-200109 05.08.2022 07:44:20 0,000
235 0,000  FURIA ROSSA PIGEON IT-22-200124 05.08.2022 07:44:30 0,000
244 0,000  TEAM ITALY & CHINA IT-22-268015 05.08.2022 07:44:30 0,000
323 0,000  TEAM GERMANY - ERVIN LARO IT-22-250940 05.08.2022 07:44:35 0,000
377 0,000  TEAM DASHAMIR & HOXHA IT-22-208254 05.08.2022 07:44:38 0,000
427 0,000  TEAM R & I HASANY FAMILY IT-22-250153 05.08.2022 07:44:41 0,000
436 0,000  CIMPEAN SEBASTIAN IT-22-180049 05.08.2022 07:44:42 0,000
498 0,000  CIMPEAN SEBASTIAN IT-22-180029 05.08.2022 07:44:45 0,000
561 0,000  WONDER PIGEON TEAM IT-22-239032 05.08.2022 07:44:49 0,000
565 0,000  TEAM GERMANY - ERVIN LARO IT-22-250833 05.08.2022 07:44:50 0,000
567 0,000  FURIA ROSSA PIGEON IT-22-200119 05.08.2022 07:44:50 0,000
681 0,000  WONDER PIGEON TEAM IT-22-239059 05.08.2022 07:44:59 0,000
715 0,000  TEAM DASHAMIR & HOXHA IT-22-208264 05.08.2022 07:45:01 0,000
758 0,000  TEAM GERMANY - ERVIN LARO IT-22-250915 05.08.2022 07:45:06 0,000
818 0,000  TEAM GERMANY - ERVIN LARO IT-22-250905 05.08.2022 07:45:14 0,000
901 0,000  WONDER PIGEON TEAM IT-22-239065 05.08.2022 07:45:25 0,000
980 0,000  TEAM DASHAMIR & HOXHA IT-22-238861 05.08.2022 07:45:35 0,000
1073 0,000  CIMPEAN SEBASTIAN IT-22-180056 05.08.2022 07:45:49 0,000
1087 0,000  TEAM ITALY & CHINA IT-22-268048 05.08.2022 07:45:51 0,000
1193 0,000  TEAM DASHAMIR & HOXHA IT-22-208223 05.08.2022 07:46:17 0,000
1219 0,000  FURIA ROSSA PIGEON IT-22-200123 05.08.2022 07:46:26 0,000
1282 0,000  WONDER PIGEON TEAM IT-22-239033 05.08.2022 07:46:47 0,000
1302 0,000  FURIA ROSSA PIGEON IT-22-200122 05.08.2022 07:46:59 0,000
1306 0,000  TEAM ITALY & CHINA IT-22-268003 05.08.2022 07:47:00 0,000
1315 0,000  CIMPEAN SEBASTIAN IT-22-180038 05.08.2022 07:47:03 0,000
1344 0,000  TEAM ITALY & CHINA IT-22-268043 05.08.2022 07:47:11 0,000
1365 0,000  CIMPEAN SEBASTIAN IT-22-180010 05.08.2022 07:47:16 0,000
1370 0,000  TEAM DASHAMIR & HOXHA IT-22-238832 05.08.2022 07:47:17 0,000
1448 0,000  TEAM GERMANY - ERVIN LARO IT-22-250815 05.08.2022 07:48:16 0,000
1477 0,000  TEAM DASHAMIR & HOXHA IT-22-238863 05.08.2022 07:48:57 0,000
1484 0,000  TEAM GERMANY - ERVIN LARO IT-22-250913 05.08.2022 07:49:04 0,000
1495 0,000  TEAM DASHAMIR & HOXHA IT-22-208306 05.08.2022 07:49:15 0,000
1557 0,000  TEAM ITALY & CHINA IT-22-268056 05.08.2022 07:50:21 0,000
1562 0,000  TEAM R & I HASANY FAMILY IT-22-250144 05.08.2022 07:50:27 0,000
1679 0,000  TEAM R & I HASANY FAMILY IT-22-250109 05.08.2022 07:55:50 0,000
1713 0,000  TEAM DASHAMIR & HOXHA IT-22-208248 05.08.2022 08:05:06 0,000
1754 0,000  TEAM DASHAMIR & HOXHA IT-22-238801 05.08.2022 08:07:08 0,000
1815 0,000  CIMPEAN SEBASTIAN IT-22-180025 05.08.2022 08:18:26 0,000
1855 0,000  TEAM R & I HASANY FAMILY IT-22-250116 05.08.2022 08:46:33 0,000