Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
  04.08.2022 06:15:00   

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
10 0,000  CESARO BELG-22-4102100 05.08.2022 07:44:15 0,000
143 0,000  LOFT MARINA - VAN DER PERRE BELG-22-4111575 05.08.2022 07:44:25 0,000
237 0,000  COPPENS FREDDY-SEGERS PETRA BELG-22-4062657 05.08.2022 07:44:30 0,000
256 0,000  LOFT MARINA BELG-22-4111536 05.08.2022 07:44:31 0,000
351 0,000  MORREN SARAH BELG-22-4112810 05.08.2022 07:44:37 0,000
370 0,000  LOFT MARINA BELG-22-4111504 05.08.2022 07:44:37 0,000
486 0,000  TEAM BOSSIES - TOM & CO BELG-22-2017420 05.08.2022 07:44:44 0,000
594 0,000  TEAM BOSSIES - TOM & CO BELG-22-2017405 05.08.2022 07:44:51 0,000
596 0,000  SPRANGENS & ZONEN BELG-22-4010719 05.08.2022 07:44:52 0,000
611 0,000  SPRANGENS & ZONEN BELG-22-4010728 05.08.2022 07:44:53 0,000
653 0,000  TEAM EURO-SKYFIGHTER DV-22-0824-1808 05.08.2022 07:44:57 0,000
664 0,000  LOFT MARINA - CAMILLA BELG-22-2049733 05.08.2022 07:44:58 0,000
695 0,000  TEAM BOSSIES - TOM & CO BELG-22-2017419 05.08.2022 07:45:00 0,000
788 0,000  PETER COPPENS BELG-22-2005503 05.08.2022 07:45:10 0,000
830 0,000  PETER COPPENS BELG-22-2005504 05.08.2022 07:45:15 0,000
912 0,000  LOFT MARINA BELG-22-4111534 05.08.2022 07:45:26 0,000
923 0,000  TEAM EURO-SKYFIGHTER DV-22-1217-501 05.08.2022 07:45:27 0,000
965 0,000  TEAM EURO-SKYFIGHTER DV-22-1217-497 05.08.2022 07:45:33 0,000
998 0,000  CESARO BELG-22-4111583 05.08.2022 07:45:38 0,000
1106 0,000  LOFT MARINA - CAMILLA BELG-22-2049735 05.08.2022 07:45:53 0,000
1191 0,000  SPRANGENS & ZONEN BELG-22-4010722 05.08.2022 07:46:16 0,000
1231 0,000  LOFT MARINA BELG-22-4111537 05.08.2022 07:46:31 0,000
1257 0,000  TEAM EURO-SKYFIGHTER DV-22-4750-369 05.08.2022 07:46:38 0,000
1299 0,000  CESARO BELG-22-4111576 05.08.2022 07:46:57 0,000
1362 0,000  TEAM EURO-SKYFIGHTER DV-22-1217-481 05.08.2022 07:47:15 0,000
1395 0,000  LOFT MARINA BELG-22-4111539 05.08.2022 07:47:30 0,000
1401 0,000  VAN HERREWEGHE-MANNES BELG-22-4116277 05.08.2022 07:47:33 0,000
1402 0,000  LOFT MARINA - CAMILLA BELG-22-2049728 05.08.2022 07:47:33 0,000
1410 0,000  COPPENS FREDDY-SEGERS PETRA BELG-22-4062665 05.08.2022 07:47:43 0,000
1444 0,000  CESARO-WIM-MORREN SARAH BELG-22-4116389 05.08.2022 07:48:13 0,000
1476 0,000  COPPENS FREDDY-SEGERS PETRA BELG-22-4062667 05.08.2022 07:48:56 0,000
1494 0,000  COPPENS FREDDY-SEGERS PETRA BELG-22-4062663 05.08.2022 07:49:15 0,000
1635 0,000  LOFT MARINA - VAN DER PERRE BELG-22-4111570 05.08.2022 07:53:27 0,000
1643 0,000  LOFT MARINA - CAMILLA BELG-22-2049731 05.08.2022 07:53:50 0,000
1647 0,000  TEAM BOSSIES - TOM & CO BELG-22-2017404 05.08.2022 07:54:10 0,000
1654 0,000  VAN HERREWEGHE-MANNES BELG-22-4116278 05.08.2022 07:54:20 0,000
1657 0,000  MORREN SARAH BELG-22-4112879 05.08.2022 07:54:27 0,000
1705 0,000  TEAM BOSSIES - TOM & CO BELG-22-2017416 05.08.2022 08:03:23 0,000
1723 0,000  LOFT MARINA BELG-22-4111535 05.08.2022 08:05:48 0,000
1729 0,000  LOFT MARINA BELG-22-4111522 05.08.2022 08:06:03 0,000
1745 0,000  LOFT MARINA - CAMILLA BELG-22-2049732 05.08.2022 08:06:27 0,000
1773 0,000  COPPENS FREDDY-SEGERS PETRA BELG-22-4062652 05.08.2022 08:08:18 0,000
1847 0,000  LOFT MARINA - VAN DER PERRE BELG-22-4111585 05.08.2022 08:33:53 0,000
1857 0,000  CESARO-WIM-MORREN SARAH BELG-22-4116390 05.08.2022 08:46:46 0,000
1864 0,000  CESARO BELG-22-4102088 05.08.2022 09:28:59 0,000