Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
  04.08.2022 06:15:00   

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
7 0,000  PETER, ERIKA & MILA FRIEDERICH BELG-22-4111657 05.08.2022 07:44:15 0,000
94 0,000  PETER, ERIKA & MILA FRIEDERICH BG-22-000097 05.08.2022 07:44:22 0,000
199 0,000  ROMAN JUD CH-22-5418 05.08.2022 07:44:28 0,000
412 0,000  PETER, ERIKA & MILA FRIEDERICH BELG-22-4111637 05.08.2022 07:44:40 0,000
433 0,000  ROMAN JUD CH-22-5362 05.08.2022 07:44:42 0,000
492 0,000  PETER, ERIKA & MILA FRIEDERICH BG-22-000042 05.08.2022 07:44:45 0,000
576 0,000  PETER, ERIKA & MILA FRIEDERICH BG-22-000095 05.08.2022 07:44:50 0,000
687 0,000  OSKAR ANDERHUB CH-22-16674 05.08.2022 07:44:59 0,000
753 0,000  OSKAR ANDERHUB CH-22-16668 05.08.2022 07:45:05 0,000
772 0,000  ROMAN JUD CH-22-5376 05.08.2022 07:45:08 0,000
863 0,000  OSKAR ANDERHUB CH-22-16670 05.08.2022 07:45:19 0,000
1028 0,000  OSKAR ANDERHUB CH-22-16672 05.08.2022 07:45:42 0,000
1151 0,000  ROMAN JUD CH-22-5414 05.08.2022 07:46:04 0,000
1310 0,000  PETER, ERIKA & MILA FRIEDERICH BELG-22-4111641 05.08.2022 07:47:02 0,000
1400 0,000  OSKAR ANDERHUB CH-22-16663 05.08.2022 07:47:32 0,000
1432 0,000  PETER, ERIKA & MILA FRIEDERICH BG-22-000096 05.08.2022 07:48:05 0,000
1580 0,000  PETER, ERIKA & MILA FRIEDERICH BG-22-000008 05.08.2022 07:50:48 0,000
1598 0,000  ROMAN JUD CH-22-5380 05.08.2022 07:51:46 0,000
1673 0,000  OSKAR ANDERHUB CH-22-16664 05.08.2022 07:54:54 0,000
1870 0,000  ROMAN JUD CH-22-5361 05.08.2022 09:29:38 0,000