Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
  04.08.2022 06:15:00   

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
24 0,000  TEAM SERRES GR-22-0417951 05.08.2022 07:44:17 0,000
92 0,000  SAMURAI V.A.T GR-22-3146011 05.08.2022 07:44:22 0,000
106 0,000  DERBY HALKIDIKI GR-22-0234522 05.08.2022 07:44:22 0,000
107 0,000  SAMURAI V.A.T GR-22-3146046 05.08.2022 07:44:22 0,000
135 0,000  TSINTSARIS GIANIS GR-22-0417124 05.08.2022 07:44:24 0,000
138 0,000  DERBY HALKIDIKI GR-22-0234526 05.08.2022 07:44:24 0,000
140 0,000  GIAKOUMELOS PANTELIS GR-22-1214906 05.08.2022 07:44:25 0,000
224 0,000  EIRINI O.Y.K GR-22-0233126 05.08.2022 07:44:29 0,000
276 0,000  GIAKOUMELOS PANTELIS GR-22-1214918 05.08.2022 07:44:32 0,000
349 0,000  EIRINI O.Y.K GR-22-0233156 05.08.2022 07:44:37 0,000
375 0,000  CHARISIOU SGEORGE GR-22-2828815 05.08.2022 07:44:38 0,000
431 0,000  CHARISIOU SGEORGE GR-22-2828814 05.08.2022 07:44:41 0,000
467 0,000  GIAKOUMELOS PANTELIS GR-22-1214912 05.08.2022 07:44:43 0,000
526 0,000  GIAKOUMELOS PANTELIS GR-22-1214914 05.08.2022 07:44:47 0,000
626 0,000  CHARISIOU SGEORGE GR-22-2828810 05.08.2022 07:44:54 0,000
667 0,000  GIAKOUMELOS PANTELIS GR-22-1214917 05.08.2022 07:44:58 0,000
678 0,000  TEAM SERRES GR-22-0417120 05.08.2022 07:44:59 0,000
682 0,000  TEAM SERRES GR-22-0417125 05.08.2022 07:44:59 0,000
727 0,000  EIRINI O.Y.K GR-22-0233122 05.08.2022 07:45:02 0,000
767 0,000  CHARISIOU SGEORGE GR-22-2828816 05.08.2022 07:45:07 0,000
869 0,000  GIAKOUMELOS PANTELIS GR-22-1214909 05.08.2022 07:45:20 0,000
886 0,000  DERBY HALKIDIKI GR-22-0809103 05.08.2022 07:45:22 0,000
951 0,000  TEAM SALONIKA GR-22-0107268 05.08.2022 07:45:31 0,000
1058 0,000  TEAM SALONIKA GR-22-2424077 05.08.2022 07:45:46 0,000
1100 0,000  CHARISIOU SGEORGE GR-22-2828808 05.08.2022 07:45:53 0,000
1115 0,000  TEAM SERRES GR-22-0418021 05.08.2022 07:45:55 0,000
1129 0,000  SAMURAI V.A.T GR-22-3146111 05.08.2022 07:45:59 0,000
1159 0,000  CHARISIOU SGEORGE GR-22-2828809 05.08.2022 07:46:06 0,000
1182 0,000  TEAM SALONIKA GR-22-0500200 05.08.2022 07:46:13 0,000
1195 0,000  TSINTSARIS GIANIS GR-22-0417132 05.08.2022 07:46:18 0,000
1199 0,000  JANSSEN - SERRES - GR GR-22-0418215 05.08.2022 07:46:18 0,000
1326 0,000  SAMURAI V.A.T GR-22-3146006 05.08.2022 07:47:06 0,000
1335 0,000  GIAKOUMELOS PANTELIS GR-22-1214913 05.08.2022 07:47:08 0,000
1340 0,000  CHARISIOU SGEORGE GR-22-2828806 05.08.2022 07:47:10 0,000
1361 0,000  SAMURAI V.A.T GR-22-3146009 05.08.2022 07:47:15 0,000
1384 0,000  CHARISIOU SGEORGE GR-22-2828804 05.08.2022 07:47:22 0,000
1388 0,000  JANSSEN - SERRES - GR GR-22-0417206 05.08.2022 07:47:25 0,000
1483 0,000  GEKAS DIMITRIOS GR-22-0418009 05.08.2022 07:49:03 0,000
1541 0,000  JANSSEN - SERRES - GR GR-22-0418694 05.08.2022 07:50:04 0,000
1550 0,000  GIAKOUMELOS PANTELIS GR-22-1214902 05.08.2022 07:50:14 0,000
1558 0,000  EIRINI O.Y.K GR-22-0233128 05.08.2022 07:50:22 0,000
1574 0,000  JANSSEN - SERRES - GR GR-22-0417216 05.08.2022 07:50:40 0,000
1587 0,000  TEAM SERRES GR-22-0417013 05.08.2022 07:50:56 0,000
1594 0,000  EIRINI O.Y.K GR-22-0233127 05.08.2022 07:51:39 0,000
1633 0,000  GIAKOUMELOS PANTELIS GR-22-1214921 05.08.2022 07:53:24 0,000
1666 0,000  EIRINI O.Y.K GR-22-0233157 05.08.2022 07:54:39 0,000
1714 0,000  GIAKOUMELOS PANTELIS GR-22-1214901 05.08.2022 08:05:14 0,000
1728 0,000  GIAKOUMELOS PANTELIS GR-22-1214905 05.08.2022 08:06:00 0,000
1746 0,000  TEAM SALONIKA GR-22-2424078 05.08.2022 08:06:33 0,000
1809 0,000  JANSSEN - SERRES - GR GR-22-0418629 05.08.2022 08:16:37 0,000
1903 0,000  DERBY HALKIDIKI DV-22-6585-55 06.08.2022 08:00:30 0,000