Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
  60  28.07.2023 06:50:00   

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
110 0,000  CELLI GHIACCI ITALY-23-325307 28.07.2023 07:47:37 0,000
400 0,000  CIMPEAN SEBASTIAN IT-23-363040 28.07.2023 07:48:09 0,000
401 0,000  CIMPEAN SEBASTIAN IT-23-363056 28.07.2023 07:48:09 0,000
424 0,000  TEAM R & I HASANY FAMILY IT-23-360405 28.07.2023 07:48:11 0,000
535 0,000  TEAM GETOVSKI IT-23-371942 28.07.2023 07:48:23 0,000
611 0,000  TEAM R & I HASANY FAMILY IT-23-360449 28.07.2023 07:48:30 0,000
750 0,000  CIMPEAN SEBASTIAN IT-23-363028 28.07.2023 07:48:48 0,000
879 0,000  TEAM R & I HASANY FAMILY IT-23-360419 28.07.2023 07:49:08 0,000
901 0,000  CIMPEAN SEBASTIAN IT-23-363038 28.07.2023 07:49:12 0,000
1169 0,000  TEAM R & I HASANY FAMILY IT-23-360431 28.07.2023 07:50:04 0,000
1308 0,000  TEAM R & I HASANY FAMILY IT-23-360442 28.07.2023 07:50:49 0,000
1419 0,000  CIMPEAN SEBASTIAN IT-23-363059 28.07.2023 07:51:37 0,000
1509 0,000  CIMPEAN SEBASTIAN IT-23-363020 28.07.2023 07:52:17 0,000
1711 0,000  CELLI GHIACCI ITALY-23-325301 28.07.2023 07:53:47 0,000
1907 0,000  TEAM R & I HASANY FAMILY IT-23-360404 28.07.2023 07:55:25 0,000
1920 0,000  CELLI GHIACCI ITALY-23-325306 28.07.2023 07:55:37 0,000
2229 0,000  TEAM GETOVSKI IT-23-371941 28.07.2023 08:31:52 0,000
2237 0,000  TEAM R & I HASANY FAMILY IT-23-360401 28.07.2023 08:32:28 0,000
2281 0,000  TEAM R & I HASANY FAMILY IT-23-360416 28.07.2023 08:37:17 0,000