Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
  50  26.07.2023 06:30:00   

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
111 0,000  NATIAZHKO VIKTOR UKR-23-1331002 26.07.2023 07:23:16 0,000
151 0,000  VADYM LUKAN UKR-23-2872962 26.07.2023 07:23:22 0,000
218 0,000  NATIAZHKO VIKTOR UKR-23-1331007 26.07.2023 07:23:30 0,000
328 0,000  NATIAZHKO VIKTOR UKR-23-1331012 26.07.2023 07:23:45 0,000
407 0,000  NATIAZHKO VIKTOR UKR-23-1331001 26.07.2023 07:23:57 0,000
438 0,000  NATIAZHKO VIKTOR UKR-23-1331011 26.07.2023 07:24:02 0,000
539 0,000  NATIAZHKO VIKTOR UKR-23-1331008 26.07.2023 07:24:24 0,000
547 0,000  NATIAZHKO VIKTOR UKR-23-1331006 26.07.2023 07:24:27 0,000
1177 0,000  NATIAZHKO VIKTOR UKR-23-1331013 26.07.2023 07:31:41 0,000
1297 0,000  NATIAZHKO VIKTOR UKR-23-1331003 26.07.2023 07:32:06 0,000
1323 0,000  VADYM LUKAN UKR-23-2873574 26.07.2023 07:32:12 0,000
1405 0,000  NATIAZHKO VIKTOR UKR-23-1331005 26.07.2023 07:32:38 0,000
1508 0,000  NATIAZHKO VIKTOR UKR-23-1331004 26.07.2023 07:33:31 0,000
1755 0,000  VADYM LUKAN UKR-23-2873575 26.07.2023 07:36:03 0,000
1792 0,000  NATIAZHKO VIKTOR UKR-23-1331010 26.07.2023 07:36:38 0,000
1920 0,000  NATIAZHKO VIKTOR UKR-23-1331009 26.07.2023 07:38:25 0,000
2187 0,000  VADYM LUKAN UKR-23-2873572 26.07.2023 08:09:34 0,000
2225 0,000  VADYM LUKAN UKR-23-2873571 26.07.2023 08:09:55 0,000
2275 0,000  VADYM LUKAN UKR-23-2873573 26.07.2023 08:46:13 0,000