Тренировки

Training and race results online >>>

Име Разстояние, km Дата и час Гълъби
  60  28.07.2023 06:50:00   

No Точки Име Пръстен Дата и час Скорост
123 0,000  KORECIC/PUDIC TEAM CRO-23-17121 28.07.2023 07:47:38 0,000
245 0,000  KORECIC/PUDIC TEAM CRO-23-01415 28.07.2023 07:47:50 0,000
436 0,000  DENIS & KARLA CULIC CRO-23-28989 28.07.2023 07:48:12 0,000
1369 0,000  DENIS & KARLA CULIC CRO-23-28837 28.07.2023 07:51:16 0,000
1531 0,000  KORECIC/PUDIC TEAM CRO-23-01413 28.07.2023 07:52:25 0,000
1810 0,000  DENIS & KARLA CULIC CRO-23-28995 28.07.2023 07:54:24 0,000
1825 0,000  KORECIC/PUDIC TEAM CRO-23-17168 28.07.2023 07:54:30 0,000
2088 0,000  KORECIC/PUDIC TEAM CRO-23-17169 28.07.2023 08:07:53 0,000
2147 0,000  KORECIC/PUDIC TEAM CRO-23-17116 28.07.2023 08:13:18 0,000
2235 0,000  DENIS & KARLA CULIC CRO-23-28906 28.07.2023 08:32:11 0,000