ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

 
Всеки гълъб, класирал се на дербито се предлага на търг, организиран и провеждан on-line на сайта на организатора (pigeon-bg.com). 
 
За участие в търга е необходима регистрация на сайта с валиден e-mail и одобряване от страна на организаторите. 
 
Наддаването се извършва през 10€. При наддаване по един гълъб, другите участници в наддаването получават e-mail, а ако имат мобилно приложение - notification. 
 
Страницата на наблюдавания търг се презарежда автоматично през 30 секунди. 
 
При наддаване в последните 10 минути от даден търг, той се удължава за конкретния гълъб с допълнителни 10 минути до спиране на наддаванията. 
 
Търга печели участникът с най-висока оферта. 
 
След приключване на търга достигнатата цена на всеки гълъб се разделя поравно между гълъбовъда и гълъбодрума. 
 
Непродадените на търг гълъби могат да бъдат закупени от изпратилия ги гълъбовъд на цена 10€. За целта е необходимо да се свържат с организаторите в срок до 10 дни след приключване на търга. След този срок, гълъбите остават собственост на гълъбодрума.