Участници

Участници
No Държава Име Пръстен
1  Romania ALAUR 65 TIM RO-23-0763701
2  Romania ALAUR 65 TIM RO-23-0763705
3  Romania ALAUR 65 TIM RO-23-0763703
4  Romania ALAUR 65 TIM RO-23-0763707
5  Romania ALAUR 65 TIM RO-23-0763702
6  Romania ALAUR 65 TIM RO-23-0763706
7  Romania ANDREI MARIUS + MITU + OHCESCU RO-23-004056
8  Romania ANDREI MARIUS + MITU + OHCESCU RO-23-004081
9  Romania ANDREI MARIUS + MITU + OHCESCU RO-23-000051
10  Romania ANDREI MARIUS + MITU + OHCESCU RO-23-004080
11  Romania ANDREI MARIUS + MITU + OHCESCU RO-23-004008
12  Romania ANDREI MARIUS + MITU + OHCESCU RO-23-004015
13  Romania ANDREI MARIUS + MITU + OHCESCU RO-23-000009
14  Romania ANDREI MARIUS + MITU + OHCESCU RO-23-004007
15  Romania ANDREI MARIUS + MITU + OHCESCU RO-23-004014
16  Romania ANDREI MARIUS + MITU + OHCESCU RO-23-000056
17  Romania APOSTOL BOGDAN RO-23-056365
18  Romania APOSTOL BOGDAN RO-23-236134
19  Romania APOSTOL BOGDAN RO-23-056355
20  Romania APOSTOL BOGDAN RO-23-236116
21  Romania APOSTOL BOGDAN RO-23-056357
22  Romania APOSTOL BOGDAN RO-23-236153
23  Romania ARICIU CATALIN + TEODORA A RO-23-0416805
24  Romania ARICIU CATALIN + TEODORA A RO-23-0416817
25  Romania ARICIU CATALIN + TEODORA A RO-23-0416803
26  Romania ARICIU CATALIN + TEODORA A RO-23-0416816
27  Romania ARICIU CATALIN + TEODORA A RO-23-0416813
28  Romania ARICIU CATALIN + TEODORA A RO-23-0416820
29  Romania ARICIU CATALIN + TEODORA B RO-23-0416828
30  Romania ARICIU CATALIN + TEODORA B RO-23-0416852
31  Romania ARICIU CATALIN + TEODORA B RO-23-0416825
32  Romania ARICIU CATALIN + TEODORA B RO-23-0416845
33  Romania ARICIU CATALIN + TEODORA B RO-23-0416841
34  Romania ARICIU CATALIN + TEODORA B RO-23-0416865
35  Romania AVRAM MARCEL RO-23-0813325
36  Romania AVRAM MARCEL RO-23-0813333
37  Romania AVRAM MARCEL RO-23-0813352
38  Romania AVRAM MARCEL RO-23-0813349
39  Romania AVRAM MARCEL RO-23-0813353
40  Romania AVRAM MARCEL RO-23-0813337
41  Romania BIBI STEFANESCU RO-23-233108
42  Romania BIBI STEFANESCU RO-23-233102
43  Romania BIBI STEFANESCU RO-23-233088
44  Romania BIBI STEFANESCU RO-23-237160
45  Romania BIBI STEFANESCU RO-23-233104
46  Romania BIBI STEFANESCU RO-23-233136
47  Romania BIBI STEFANESCU RO-23-233131
48  Romania BIBI STEFANESCU RO-23-237168
49  Romania BIBI STEFANESCU RO-23-233110
50  Romania BIBI STEFANESCU RO-23-233123
51  Romania BIBI STEFANESCU RO-23-233106
52  Romania BIBI STEFANESCU RO-23-237159
53  Romania BREAZU MIHAI RO-23-012822
54  Romania BREAZU MIHAI RO-23-012837
55  Romania BREAZU MIHAI RO-23-012810
56  Romania BREAZU MIHAI RO-23-012828
57  Romania BREAZU MIHAI RO-23-012808
58  Romania BREAZU MIHAI RO-23-012813
59  Romania BREAZU MIHAI RO-23-012803
60  Romania CHEN JIAN RONG RO-23-0071445
61  Romania CHEN JIAN RONG RO-23-0071409
62  Romania CHEN JIAN RONG RO-23-0071441
63  Romania CHEN JIAN RONG RO-23-0071408
64  Romania CHEN JIAN RONG RO-23-0071437
65  Romania CHEN JIAN RONG RO-23-0071466
66  Romania CHEN JIAN RONG RO-23-0071412
67  Romania CHEN JIAN RONG RO-23-0071460
68  Romania CHEN JIAN RONG RO-23-0071402
69  Romania CHEN JIAN RONG RO-23-0071458
70  Romania CHEN JIAN RONG RO-23-0071447
71  Romania CHEN JIAN RONG RO-23-0071424
72  Romania CRISTI IORDACHE RO-23-0099802
73  Romania CRISTI IORDACHE RO-23-2037118
74  Romania CRISTI IORDACHE RO-23-0099812
75  Romania CRISTI IORDACHE RO-23-2037130
76  Romania CRISTI IORDACHE RO-23-0099825
77  Romania CRISTI IORDACHE RO-23-2037120
78  Romania DINCA MARIAN RO-23-0455398
79  Romania DINCA MARIAN RO-23-0455397
80  Romania DINCA MARIAN RO-23-0455390
81  Romania DINCA MARIAN RO-23-0455399
82  Romania DINCA MARIAN RO-23-0455392
83  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013206
84  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013202
85  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013219
86  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013221
87  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013203
88  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013227
89  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013226
90  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013215
91  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013212
92  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013223
93  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013228
94  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013230
95  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013204
96  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013222
97  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013207
98  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013216
99  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013229
100  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013225
101  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013211
102  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013205
103  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013208
104  Romania DITESCU MIHAI RO-23-0859801
105  Romania DITESCU MIHAI RO-23-0859814
106  Romania DITESCU MIHAI RO-23-0859823
107  Romania DUMITRU IONEL & LIVIA TEODORA RO-23-042922
108  Romania DUMITRU IONEL & LIVIA TEODORA RO-23-042914
109  Romania DUMITRU IONEL & LIVIA TEODORA RO-23-042920
110  Romania DUMITRU IONEL & LIVIA TEODORA RO-23-042917
111  Romania DUMITRU IONEL & LIVIA TEODORA RO-23-042916
112  Romania DUMITRU IONEL & LIVIA TEODORA RO-23-042923
113  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021609
114  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271394
115  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271314
116  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021607
117  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271345
118  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271329
119  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021611
120  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271380
121  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0272097
122  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021301
123  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271382
124  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271398
125  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0272089
126  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021303
127  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271399
128  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271369
129  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021605
130  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271375
131  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271328
132  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021619
133  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271306
134  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271326
135  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021613
136  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271374
137  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0272093
138  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021606
139  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271381
140  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0272082
141  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021302
142  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271332
143  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271383
144  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-2004941
145  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021603
146  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271301
147  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271318
148  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021602
149  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271337
150  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271330
151  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021604
152  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271324
153  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0272083
154  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021618
155  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271320
156  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0272088
157  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021614
158  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271371
159  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271384
160  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-2004942
161  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021612
162  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271304
163  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271364
164  Romania FLOREA VOVCIK DV-23-4327-27
165  Romania FLOREA VOVCIK DV-23-4327-31
166  Romania FLOREA VOVCIK DV-23-4327-29
167  Romania FORUM RED BULL RACING RO-23-0988909
168  Romania FORUM RED BULL RACING RO-23-0988902
169  Romania FORUM RED BULL RACING RO-23-0988920
170  Romania FORUM RED BULL RACING RO-23-0988921
171  Romania FORUM RED BULL RACING RO-23-0988923
172  Romania FORUM RED BULL RACING RO-23-0988924
173  Romania FORUM RED BULL RACING RO-23-0988928
174  Romania FORUM RED BULL RACING RO-23-0988904
175  Romania FORUM RED BULL RACING RO-23-0988940
176  Romania FORUM RED BULL RACING RO-23-0988906
177  Romania FORUM RED BULL RACING RO-23-0988935
178  Romania FORUM RED BULL RACING RO-23-0988912
179  Romania FRATI LUNGU RO-23-189255
180  Romania FRATI LUNGU RO-23-189263
181  Romania FRATI LUNGU RO-23-189264
182  Romania FRATI LUNGU RO-23-189241
183  Romania FRATI LUNGU RO-23-189262
184  Romania FRATI LUNGU RO-23-189239
185  Romania FRATI URSU RO-23-0693062
186  Romania FRATI URSU RO-23-0693056
187  Romania FRATI URSU RO-23-0693044
188  Romania FRATI URSU RO-23-0693041
189  Romania FRATI URSU RO-23-0693039
190  Romania FRATI URSU RO-23-0693052
191  Romania FRATII GEORGESCU RO-23-005976
192  Romania FRATII GEORGESCU RO-23-005989
193  Romania FRATII GEORGESCU RO-23-005996
194  Romania FRATII GEORGESCU RO-23-005988
195  Romania FRATII GEORGESCU RO-23-005999
196  Romania FRATII GEORGESCU RO-23-005977
197  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022006
198  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022012
199  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022018
200  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022021
201  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022024
202  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022005
203  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022009
204  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022017
205  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022020
206  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022023
207  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022004
208  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-231017
209  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022008
210  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022014
211  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022019
212  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022022
213  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022003
214  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022025
215  Romania ILIE NICOLAE RO-23-0890442
216  Romania ILIE NICOLAE RO-23-0890445
217  Romania ILIE NICOLAE RO-23-0890441
218  Romania ILIE NICOLAE RO-23-0890444
219  Romania ILIE NICOLAE RO-23-0890443
220  Romania ILIE NICOLAE RO-23-0890446
221  Romania NEACSU & NEGUT RO-23-0289189
222  Romania NEACSU & NEGUT RO-23-1219915
223  Romania NEACSU & NEGUT RO-23-0289166
224  Romania NEACSU & NEGUT RO-23-0289167
225  Romania NEACSU & NEGUT RO-23-0289174
226  Romania NEACSU & NEGUT RO-23-1219924
227  Romania NICULAE JAN A RO-23-001082
228  Romania NICULAE JAN A RO-23-001066
229  Romania NICULAE JAN A RO-23-001107
230  Romania NICULAE JAN A RO-23-001065
231  Romania NICULAE JAN A RO-23-001081
232  Romania NICULAE JAN A RO-23-001067
233  Romania NICULAE JAN B RO-23-001168
234  Romania NICULAE JAN B RO-23-001062
235  Romania NICULAE JAN B RO-23-001169
236  Romania NICULAE JAN B RO-23-001061
237  Romania NICULAE JAN B RO-23-001170
238  Romania NICULAE JAN B RO-23-001089
239  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849644
240  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849608
241  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849601
242  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849640
243  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849641
244  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849610
245  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849681
246  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849658
247  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849650
248  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849669
249  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849664
250  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849619
251  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849647
252  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849642
253  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849662
254  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849635
255  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849605
256  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849620
257  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849615
258  Romania PETRITA LEONARD & DUDU SORIN RO-23-012021
259  Romania PETRITA LEONARD & DUDU SORIN RO-23-012028
260  Romania PETRITA LEONARD & DUDU SORIN RO-23-012009
261  Romania PETRITA LEONARD & DUDU SORIN RO-23-012012
262  Romania PETRITA LEONARD & DUDU SORIN RO-23-012056
263  Romania PETRITA LEONARD & DUDU SORIN RO-23-012035
264  Romania RUSU TEODOR RO-23-0859106
265  Romania RUSU TEODOR RO-23-0859105
266  Romania RUSU TEODOR RO-23-0859104
267  Romania RUSU TEODOR RO-23-0859102
268  Romania RUSU TEODOR RO-23-0859101
269  Romania RUSU TEODOR RO-23-0859110
270  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695667
271  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695659
272  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695679
273  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695666
274  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695677
275  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695658
276  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695654
277  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695685
278  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695670
279  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695671
280  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695675
281  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695664
282  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695663
283  Romania SUPER STAR OLR DV-23-3395-1777
284  Romania SUPER STAR OLR DV-23-3395-1806
285  Romania SUPER STAR OLR DV-23-3395-1741
286  Romania SUPER STAR OLR RO-23-038841
287  Romania SUPER STAR OLR DV-23-3395-1779
288  Romania SUPER STAR OLR DV-23-3395-1746
289  Romania TANASE ALEXANDRU RO-23-0004319
290  Romania TANASE ALEXANDRU RO-23-0004324
291  Romania TANASE ALEXANDRU RO-23-0004314
292  Romania TANASE ALEXANDRU RO-23-0004330
293  Romania TANASE ALEXANDRU RO-23-0004317
294  Romania TANASE ALEXANDRU RO-23-0004333
295  Romania TANASE MARIAN RO-23-505502
296  Romania TANASE MARIAN RO-23-505504
297  Romania TANASE MARIAN RO-23-505514
298  Romania TANASE MARIAN RO-23-505508
299  Romania TANASE MARIAN RO-23-505509
300  Romania TANASE MARIAN RO-23-505512
301  Romania TEAM B & B RO-23-238549
302  Romania TEAM B & B RO-23-238555
303  Romania TEAM B & B RO-23-238550
304  Romania TEAM B & B RO-23-238551
305  Romania TEAM B & B RO-23-238591
306  Romania TEAM B & B RO-23-238552
307  Romania TEAM DV RO-23-0007617
308  Romania TEAM DV RO-23-0007626
309  Romania TEAM DV RO-23-0007619
310  Romania TEAM DV RO-23-0007621
311  Romania TEAM DV RO-23-0007613
312  Romania TEAM DV RO-23-0007606
313  Romania TEAM G. G. RO-23-237121
314  Romania TEAM G. G. RO-23-237135
315  Romania TEAM G. G. RO-23-237105
316  Romania TEAM G. G. RO-23-237101
317  Romania TEAM G. G. RO-23-237145
318  Romania TEAM G. G. RO-23-237109
319  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822110
320  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822188
321  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822150
322  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822200
323  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822130
324  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822196
325  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822111
326  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822109
327  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822131
328  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822104
329  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822149
330  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822198
331  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822106
332  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822108
333  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822123
334  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822115
335  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822120
336  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822107
337  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822116
338  Romania UNKNOWN - RO RO-23-0665951