Участници

Участници
No Държава Име Пръстен
1  Poland CYFRA STANISLAW PL-22-0497-3030
2  Poland CYFRA STANISLAW PL-22-0497-3031
3  Poland DARIUSZ SKAWINSKI PL-22-0442-6105
4  Poland DARIUSZ SKAWINSKI PL-22-0442-6119
5  Poland DARIUSZ SKAWINSKI PL-22-0442-6139
6  Poland DARIUSZ SKAWINSKI PL-22-0442-6453
7  Poland DARIUSZ SKAWINSKI PL-22-0442-6455
8  Poland DARIUSZ SKAWINSKI PL-22-0442-6493
9  Poland MAZIARZ RACING TEAM A PL-22-0231-2008
10  Poland MAZIARZ RACING TEAM A PL-22-0231-2041
11  Poland MAZIARZ RACING TEAM A PL-22-0231-2052
12  Poland MAZIARZ RACING TEAM A PL-22-0231-2055
13  Poland MAZIARZ RACING TEAM A PL-22-0231-2098
14  Poland MAZIARZ RACING TEAM A PL-22-0231-2111
15  Poland MAZIARZ RACING TEAM A PL-22-0231-2127
16  Poland MAZIARZ RACING TEAM A PL-22-0231-2128
17  Poland MAZIARZ RACING TEAM A PL-22-0231-2138
18  Poland MAZIARZ RACING TEAM A PL-22-0231-2156
19  Poland MAZIARZ RACING TEAM A PL-22-0231-2280
20  Poland MAZIARZ RACING TEAM A PL-22-0231-2510
21  Poland MAZIARZ RACING TEAM A PL-22-0231-2562
22  Poland MAZIARZ RACING TEAM B PL-22-0231-2021
23  Poland MAZIARZ RACING TEAM B PL-22-0231-2022
24  Poland MAZIARZ RACING TEAM B PL-22-0231-2080
25  Poland MAZIARZ RACING TEAM B PL-22-0231-2083
26  Poland MAZIARZ RACING TEAM B PL-22-0231-2135
27  Poland MAZIARZ RACING TEAM B PL-22-0231-2149
28  Poland MAZIARZ RACING TEAM B PL-22-0231-2390
29  Poland MAZIARZ RACING TEAM B PL-22-0231-2435
30  Poland MAZIARZ RACING TEAM B PL-22-0231-2638
31  Poland MAZIARZ RACING TEAM B PL-22-0231-3307
32  Poland MAZIARZ RACING TEAM B PL-22-0231-3342
33  Poland MAZIARZ RACING TEAM B PL-22-0231-3389
34  Poland PL PL-22-0318-1722
35  Poland PL GB-22-D-54147
36  Poland SZUL & MOREL TEAM PL-22-0493-13190
37  Poland SZUL & MOREL TEAM PL-22-0493-13296
38  Poland SZUL & MOREL TEAM PL-22-0493-13305
39  Poland SZUL & MOREL TEAM PL-22-0493-13314
40  Poland SZUL & MOREL TEAM PL-22-0493-13442
41  Poland SZUL & MOREL TEAM PL-22-0493-13445
42  Poland TEAM JANIA-LACH PL-0449-5427
43  Poland TEAM JANIA-LACH PL-0449-5423
44  Poland TEAM JANIA-LACH PL-0449-5417
45  Poland TEAM JANIA-LACH PL-023-22-4801
46  Poland TEAM JANIA-LACH PL-023-22-4803
47  Poland TEAM PERDOCH & BERGER PL-22-0361-3303
48  Poland TEAM PERDOCH & BERGER PL-22-0361-3308
49  Poland TEAM PERDOCH & BERGER PL-22-0361-3317
50  Poland TEAM PERDOCH & BERGER PL-22-0361-4302
51  Poland TEAM PERDOCH & BERGER PL-22-0361-4306
52  Poland TEAM PERDOCH & BERGER PL-22-0361-4307
53  Poland TEAM STEPNIEWSKI L.K.K. PL-22-090-7345
54  Poland TEAM STEPNIEWSKI L.K.K. PL-22-090-7357
55  Poland TEAM STEPNIEWSKI L.K.K. PL-22-090-7362
56  Poland TEAM STEPNIEWSKI L.K.K. PL-22-090-7372
57  Poland TEAM STEPNIEWSKI L.K.K. PL-22-090-7389
58  Poland TEAM STEPNIEWSKI L.K.K. PL-22-090-7391
59  Poland TEAM STEPNIEWSKI PIGEONS PL-22-090-7304
60  Poland TEAM STEPNIEWSKI PIGEONS PL-22-090-7339
61  Poland TEAM STEPNIEWSKI PIGEONS PL-22-090-7349
62  Poland TEAM STEPNIEWSKI PIGEONS PL-22-090-7358
63  Poland TEAM STEPNIEWSKI PIGEONS PL-22-090-7360
64  Poland TEAM STEPNIEWSKI PIGEONS PL-22-090-7373
65  Poland TEAM WROBEL PL-22-0262-9314
66  Poland TEAM WROBEL PL-22-0262-9327
67  Poland TEAM WROBEL PL-22-0262-9345
68  Poland TEAM WROBEL PL-22-0262-9361
69  Poland TEAM WROBEL PL-22-0262-9368
70  Poland TEAM WROBEL PL-22-0262-9453
71  Poland TEAM-LACH-JANIA PL-023-22-4815
72  Poland TEAM-LACH-JANIA PL-023-22-4839
73  Poland TEAM-LACH-JANIA PL-023-22-4849
74  Poland TEAM-LACH-JANIA PL-0449-22-5402
75  Poland TEAM-LACH-JANIA PL-0449-22-5421
76  Poland WROBEL MICHAL & PATRYK PL-22-0262-9002
77  Poland WROBEL MICHAL & PATRYK PL-22-0262-9016
78  Poland WROBEL MICHAL & PATRYK PL-22-0262-9025
79  Poland WROBEL MICHAL & PATRYK PL-22-0262-9058
80  Poland WROBEL MICHAL & PATRYK PL-22-0262-9069
81  Poland WROBEL MICHAL & PATRYK PL-22-0262-9075
82  Poland WROBEL MICHAL & PATRYK PL-22-0262-9084
83  Poland WROBEL MICHAL & PATRYK PL-22-0262-9089
84  Poland WROBEL MICHAL & PATRYK PL-22-0262-9120
85  Poland WROBEL MICHAL & PATRYK PL-22-0262-9126
86  Poland WROBEL MICHAL & PATRYK PL-22-0262-9419
87  Poland WROBEL MICHAL & PATRYK PL-22-0262-9439