Участници

Участници
No Държава Име Пръстен
1  Europe (SSGFI only) TEAM HIGH FIVE DV-24-2977-281
2  Europe (SSGFI only) TEAM HIGH FIVE DV-24-2977-283
3  Europe (SSGFI only) TEAM HIGH FIVE DV-24-4398-1011
4  Europe (SSGFI only) TEAM HIGH FIVE BELG-24-5052213
5  Europe (SSGFI only) TEAM HIGH FIVE DV-24-5604-324
6  Europe (SSGFI only) TEAM HIGH FIVE DV-24-5604-330
7  Europe (SSGFI only) TEAM HIGH FIVE DV-24-5604-332
8  Europe (SSGFI only) TEAM HIGH FIVE DV-24-8829-827
9  Europe (SSGFI only) TEAM HIGH FIVE DV-24-8829-828
10  Europe (SSGFI only) TEAM HIGH FIVE FCI DV-24-2977-316
11  Europe (SSGFI only) TEAM HIGH FIVE FCI DV-24-4398-1007
12  Europe (SSGFI only) TEAM HIGH FIVE FCI DV-24-4398-1099
13  Europe (SSGFI only) TEAM HIGH FIVE FCI BELG-24-5052204
14  Europe (SSGFI only) TEAM HIGH FIVE FCI DV-24-5604-301
15  Europe (SSGFI only) TEAM HIGH FIVE FCI DV-24-8829-831