Участници

Участници
No Държава Име Пръстен
1  Germany Andreas Behlke DV-9478-701/20
2  Germany Andreas Behlke DV-9478-724/20
3  Germany Andreas Behlke DV-9478-740/20
4  Germany Andreas Behlke DV-9478-744/20
5  Germany Andreas Behlke DV-9478-745/20
6  Germany Andreas Behlke DV-9478-749/20
7  Germany Andreas Moeller DV-3391-406/20
8  Germany Andreas Moeller DV-3391-413/20
9  Germany Andreas Moeller DV-3391-431/20
10  Germany Andreas Moeller DV-3391-466/20
11  Germany Andreas Moeller DV-3391-467/20
12  Germany Andreas Moeller DV-3391-485/20
13  Germany Familie Soellner DV-2733-3128/20
14  Germany Familie Soellner DV-2733-3129/20
15  Germany Familie Soellner DV-2733-3158/20
16  Germany Familie Soellner DV-2733-3161/20
17  Germany Familie Soellner DV-2733-3163/20
18  Germany Familie Soellner DV-2733-3165/20
19  Germany Familie Soellner DV-2733-3207/20
20  Germany Familie Soellner DV-2733-3213/20
21  Germany Familie Soellner DV-2733-3215/20
22  Germany Familie Soellner DV-2733-3217/20
23  Germany Familie Soellner DV-2733-3225/20
24  Germany Familie Soellner DV-2733-3233/20
25  Germany Gold - Pigeon-Germany DV-2502-482/20
26  Germany Gold - Pigeon-Germany DV-2502-485/20
27  Germany Gold - Pigeon-Germany DV-2502-488/20
28  Germany Gold - Pigeon-Germany DV-2502-497/20
29  Germany Gold - Pigeon-Germany DV-2502-499/20
30  Germany Gold - Pigeon-Germany DV-2502-503/20
31  Germany Joekel Skylights DV-7001-544/20
32  Germany Joekel Skylights DV-7001-545/20
33  Germany Joekel Skylights DV-7001-547/20
34  Germany Joekel Skylights DV-7001-552/20
35  Germany Joekel Skylights DV-7001-555/20
36  Germany Joekel Skylights DV-7001-573/20
37  Germany Joekel Skylights DV-7001-579/20
38  Germany Joekel Skylights DV-7001-584/20
39  Germany Joekel Skylights DV-7001-593/20
40  Germany Joekel Skylights DV-7001-598/20
41  Germany Joekel Skylights DV-7001-600/20
42  Germany Joekel Skylights DV-7001-603/20
43  Germany Matthias Sprang DV-8790-1319/20
44  Germany Matthias Sprang DV-8790-1322/20
45  Germany Matthias Sprang DV-8790-1324/20
46  Germany Matthias Sprang DV-8790-1326/20
47  Germany Matthias Sprang DV-8790-1331/20
48  Germany Matthias Sprang DV-8790-1332/20
49  Germany SG Steffl DV-8897-6327/20
50  Germany SG Steffl DV-8897-6328/20
51  Germany SG Steffl DV-8897-6334/20
52  Germany SG Steffl DV-8897-6337/20
53  Germany SG Steffl DV-8897-6343/20
54  Germany SG Steffl DV-8897-6355/20
55  Germany TEAM Germany Heinz +Annette Mi DV-4900-181/20
56  Germany TEAM Germany Heinz +Annette Mi DV-4900-182/20
57  Germany TEAM Germany Heinz +Annette Mi DV-4900-189/20
58  Germany TEAM Germany Heinz +Annette Mi DV-4900-246/20
59  Germany TEAM Germany Heinz +Annette Mi DV-4900-253/20
60  Germany TEAM Germany Heinz +Annette Mi DV-4900-257/20
61  Germany TEAM Hunter DV-3616-813/20
62  Germany TEAM Hunter DV-7425-981/20
63  Germany TEAM Hunter DV-7425-982/20
64  Germany Team OLR Campions DV-2799-1931/20
65  Germany Team OLR Campions DV-2799-1935/20
66  Germany Team Staffel & Wesch DV-2503-384/20
67  Germany Team Staffel & Wesch DV-2503-386/20
68  Germany Team Staffel & Wesch DV-2503-388/20
69  Germany Team Staffel & Wesch DV-2503-389/20
70  Germany Team Staffel & Wesch DV-2503-393/20
71  Germany Team Staffel & Wesch DV-2503-395/20
72  Germany TEAM The Lions DV-3616-816/20
73  Germany TEAM The Lions DV-7425-985/20
74  Germany TEAM The Lions DV-BELG 6073768/20
75  Germany Thorsten & Finn Leon Daum DV-4939-2155/20
76  Germany Thorsten & Finn Leon Daum DV-4939-2157/20
77  Germany Thorsten & Finn Leon Daum DV-4939-2158/20