Участници

Участници
No Държава Име Пръстен
1  Europe (SSGFI only) TEAM Famoes 5 EU-B 2177967/15
2  Europe (SSGFI only) TEAM Famoes 5 EU-B 2277855/15
3  Europe (SSGFI only) TEAM Famoes 5 EU-B 2277863/15
4  Europe (SSGFI only) TEAM Famoes 5 EU-B 2277880/15
5  Europe (SSGFI only) TEAM Famoes 5 EU-B 2277881/15
6  Europe (SSGFI only) TEAM Famoes 5 EU-NL 1033969/15
7  Europe (SSGFI only) TEAM Golden Ladies EU-B 2277858/15
8  Europe (SSGFI only) TEAM Golden Ladies EU-B 2277864/15
9  Europe (SSGFI only) TEAM Golden Ladies EU-B 2277868/15
10  Europe (SSGFI only) TEAM Golden Ladies EU-B 2277873/15
11  Europe (SSGFI only) TEAM Golden Ladies EU-B 2277874/15
12  Europe (SSGFI only) TEAM Golden Ladies EU-NL 1033965/15