Участници

Участници
No Държава Име Пръстен
1  Austria Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-521/20
2  Austria Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-532/20
3  Austria Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-533/20
4  Austria Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-537/20
5  Austria Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-554/20
6  Austria Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-556/20
7  Austria Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-557/20
8  Austria Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-562/20
9  Austria Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-563/20
10  Austria Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-566/20
11  Austria Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-568/20
12  Austria Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-584/20
13  Austria Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-590/20
14  Austria Ivanschitz Clemens AUSTRIA-105-594/20
15  Austria Michael Rudorfer AUSTRIA-906-023/20
16  Austria Michael Rudorfer AUSTRIA-906-429/20
17  Austria Michael Rudorfer AUSTRIA-906-431/20
18  Austria Michael Rudorfer AUSTRIA-906-432/20
19  Austria Michael Rudorfer AUSTRIA-906-433/20
20  Austria Michael Rudorfer AUSTRIA-906-434/20
21  Austria Michael Rudorfer AUSTRIA-906-436/20
22  Austria Michael Rudorfer AUSTRIA-906-437/20
23  Austria Slavko Kutlesa AUSTRIA-319-456/20
24  Austria Slavko Kutlesa AUSTRIA-319-461/20
25  Austria Slavko Kutlesa AUSTRIA-319-466/20
26  Austria Slavko Kutlesa AUSTRIA-319-467/20
27  Austria Slavko Kutlesa AUSTRIA-319-470/20
28  Austria Slavko Kutlesa AUSTRIA-319-472/20
29  Austria Slavko Kutlesa AUSTRIA-319-473/20
30  Austria Slavko Kutlesa AUSTRIA-319-476/20
31  Austria Slavko Kutlesa AUSTRIA-319-477/20
32  Austria Slavko Kutlesa AUSTRIA-319-482/20
33  Austria Slavko Kutlesa AUSTRIA-319-485/20
34  Austria Slavko Kutlesa AUSTRIA-319-513/20
35  Austria TIM- PEPIC-Austrija AUSTRIA-318-114/20
36  Austria TIM- PEPIC-Austrija AUSTRIA-318-117/20
37  Austria TIM- PEPIC-Austrija AUSTRIA-318-124/20
38  Austria TIM- PEPIC-Austrija AUSTRIA-318-127/20
39  Austria TIM- PEPIC-Austrija AUSTRIA-318-128/20
40  Austria TIM- PEPIC-Austrija AUSTRIA-318-134/20
41  Austria Walter Eberhart-Dr.Hubert Deis AUSTRIA-321-305/20
42  Austria Walter Eberhart-Dr.Hubert Deis AUSTRIA-321-306/20
43  Austria Walter Eberhart-Dr.Hubert Deis AUSTRIA-321-315/20
44  Austria Walter Eberhart-Dr.Hubert Deis AUSTRIA-321-316/20
45  Austria Walter Eberhart-Dr.Hubert Deis AUSTRIA-321-318/20
46  Austria Walter Eberhart-Dr.Hubert Deis AUSTRIA-321-328/20
47  Austria Walter Eberhart-Dr.Hubert Deis AUSTRIA-325-318/20
48  Austria Walter Eberhart-Dr.Hubert Deis AUSTRIA-325-319/20
49  Austria Walter Eberhart-Dr.Hubert Deis AUSTRIA-325-325/20
50  Austria Walter Eberhart-Dr.Hubert Deis AUSTRIA-325-326/20