Участници

Участници
No Държава Име Пръстен
1  Germany Aleksander Gebel DV-7404-101/20
2  Germany Aleksander Gebel DV-7404-106/20
3  Germany Aleksander Gebel DV-7404-107/20
4  Germany Aleksander Gebel DV-7404-112/20
5  Germany Aleksander Gebel DV-7404-113/20
6  Germany Aleksander Gebel DV-7404-114/20
7  Germany Aleksander Gebel DV-7404-116/20
8  Germany Aleksander Gebel DV-7404-118/20
9  Germany Aleksander Gebel DV-7404-119/20
10  Germany Aleksander Gebel DV-7404-122/20
11  Germany Aleksander Gebel DV-7404-127/20
12  Germany Aleksander Gebel DV-7404-13/20
13  Germany Aleksander Gebel DV-7404-135/20
14  Germany Aleksander Gebel DV-7404-137/20
15  Germany Aleksander Gebel DV-7404-139/20
16  Germany Aleksander Gebel DV-7404-16/20
17  Germany Aleksander Gebel DV-7404-17/20
18  Germany Aleksander Gebel DV-7404-226/20
19  Germany Aleksander Gebel DV-7404-25/20
20  Germany Aleksander Gebel DV-7404-259/20
21  Germany Aleksander Gebel DV-7404-26/20
22  Germany Aleksander Gebel DV-7404-299/20
23  Germany Aleksander Gebel DV-7404-3/20
24  Germany Aleksander Gebel DV-7404-32/20
25  Germany Aleksander Gebel DV-7404-33/20
26  Germany Aleksander Gebel DV-7404-35/20
27  Germany Aleksander Gebel DV-7404-36/20
28  Germany Aleksander Gebel DV-7404-37/20
29  Germany Aleksander Gebel DV-7404-4/20
30  Germany Aleksander Gebel DV-7404-42/20
31  Germany Aleksander Gebel DV-7404-48/20
32  Germany Aleksander Gebel DV-7404-57/20
33  Germany Aleksander Gebel DV-7404-59/20
34  Germany Aleksander Gebel DV-7404-69/20
35  Germany Aleksander Gebel DV-7404-70/20
36  Germany Aleksander Gebel DV-7404-71/20
37  Germany Aleksander Gebel DV-7404-74/20
38  Germany Aleksander Gebel DV-7404-85/20
39  Germany Aleksander Gebel DV-7404-93/20
40  Germany Aleksander Gebel DV-7404-94/20
41  Germany Aleksander Gebel DV-7404-96/20
42  Germany Aleksander Gebel DV-7407-10/20
43  Germany Aleksander Gebel DV-7407-100/20
44  Germany Aleksander Gebel DV-7407-103/20
45  Germany Aleksander Gebel DV-7407-108/20
46  Germany Aleksander Gebel DV-7407-115/20
47  Germany Aleksander Gebel DV-7407-12/20
48  Germany Aleksander Gebel DV-7407-125/20
49  Germany Aleksander Gebel DV-7407-129/20
50  Germany Aleksander Gebel DV-7407-130/20
51  Germany Aleksander Gebel DV-7407-134/20
52  Germany Aleksander Gebel DV-7407-138/20
53  Germany Aleksander Gebel DV-7407-14/20
54  Germany Aleksander Gebel DV-7407-140/20
55  Germany Aleksander Gebel DV-7407-234/20
56  Germany Aleksander Gebel DV-7407-253/20
57  Germany Aleksander Gebel DV-7407-257/20
58  Germany Aleksander Gebel DV-7407-262/20
59  Germany Aleksander Gebel DV-7407-28/20
60  Germany Aleksander Gebel DV-7407-288/20
61  Germany Aleksander Gebel DV-7407-294/20
62  Germany Aleksander Gebel DV-7407-40/20
63  Germany Aleksander Gebel DV-7407-45/20
64  Germany Aleksander Gebel DV-7407-47/20
65  Germany Aleksander Gebel DV-7407-51/20
66  Germany Aleksander Gebel DV-7407-53/20
67  Germany Aleksander Gebel DV-7407-58/20
68  Germany Aleksander Gebel DV-7407-61/20
69  Germany Aleksander Gebel DV-7407-67/20
70  Germany Aleksander Gebel DV-7407-77/20
71  Germany Aleksander Gebel DV-7407-78/20
72  Germany Aleksander Gebel DV-7407-8/20
73  Germany Aleksander Gebel DV-7407-80/20
74  Germany Aleksander Gebel DV-7407-83/20
75  Germany Aleksander Gebel DV-7407-84/20
76  Germany Aleksander Gebel DV-7407-87/20
77  Germany Aleksander Gebel DV-7407-9/20
78  Germany Aleksander Gebel DV-7407-91/20
79  Germany Aleksander Gebel DV-7407-95/20
80  Germany Aleksander Gebel DV-7407-97/20
81  Germany Altmiks-Soudy-Pigeons DV-5536-021/20
82  Germany Altmiks-Soudy-Pigeons DV-5536-039/20
83  Germany Altmiks-Soudy-Pigeons DV-5536-066/20
84  Germany Altmiks-Soudy-Pigeons DV-5536-067/20
85  Germany Altmiks-Soudy-Pigeons DV-5536-070/20
86  Germany Altmiks-Soudy-Pigeons DV-5536-084/20
87  Germany Andreas Behlke DV-9478-701/20
88  Germany Andreas Behlke DV-9478-724/20
89  Germany Andreas Behlke DV-9478-740/20
90  Germany Andreas Behlke DV-9478-744/20
91  Germany Andreas Behlke DV-9478-749/20
92  Germany Andreas Behlke DV-9478-781/20
93  Germany Andreas Moeller DV-3391-406/20
94  Germany Andreas Moeller DV-3391-413/20
95  Germany Andreas Moeller DV-3391-431/20
96  Germany Andreas Moeller DV-3391-466/20
97  Germany Andreas Moeller DV-3391-467/20
98  Germany Andreas Moeller DV-3391-485/20
99  Germany Buelent Marvis DV-7212-71/20
100  Germany Buelent Marvis DV-7212-72/20
101  Germany Buelent Marvis DV-7212-73/20
102  Germany Buelent Marvis DV-7212-74/20
103  Germany Buelent Marvis DV-7212-91/20
104  Germany Buelent Marvis DV-7212-92/20
105  Germany Dieter Bartczak DV-1831-549/20
106  Germany Dieter Bartczak DV-1831-552/20
107  Germany Dieter Bartczak DV-4775-509/20
108  Germany Dieter Bartczak DV-4775-540/20
109  Germany Dieter Bartczak DV-4775-541/20
110  Germany Dieter Bartczak DV-4775-542/20
111  Germany Dieter Siebert DV-6723-412/20
112  Germany Dieter Siebert DV-6723-436/20
113  Germany Dieter Siebert DV-6723-450/20
114  Germany Dieter Siebert DV-6723-456/20
115  Germany Dieter Siebert DV-6723-466/20
116  Germany Dieter Siebert DV-6723-481/20
117  Germany Dieter Siebert DV-6723-484/20
118  Germany Dieter Siebert DV-6723-493/20
119  Germany Dieter Siebert DV-6723-551/20
120  Germany Dietmar Kaiser DV-5445-1152/20
121  Germany Dietmar Kaiser DV-5445-1154/20
122  Germany Dietmar Kaiser DV-5445-1157/20
123  Germany Dietmar Kaiser DV-5445-1158/20
124  Germany Dietmar Kaiser DV-5445-1163/20
125  Germany Dietmar Kaiser DV-5445-1168/20
126  Germany Dr. Andreas Ludtke DV-3004-319/20
127  Germany Dr. Andreas Ludtke DV-3004-323/20
128  Germany Eginger Michael DV-5822-503/20
129  Germany Eginger Michael DV-5822-504/20
130  Germany Eginger Michael DV-5822-507/20
131  Germany Eginger Michael DV-5822-517/20
132  Germany Eginger Michael DV-5822-519/20
133  Germany Eginger Michael DV-5822-524/20
134  Germany Familie Soellner DV-2733-3128/20
135  Germany Familie Soellner DV-2733-3129/20
136  Germany Familie Soellner DV-2733-3158/20
137  Germany Familie Soellner DV-2733-3161/20
138  Germany Familie Soellner DV-2733-3163/20
139  Germany Familie Soellner DV-2733-3165/20
140  Germany Familie Soellner DV-2733-3207/20
141  Germany Familie Soellner DV-2733-3213/20
142  Germany Familie Soellner DV-2733-3215/20
143  Germany Familie Soellner DV-2733-3225/20
144  Germany Familie Soellner DV-2733-3233/20
145  Germany Familie Soellner DV-2733-3334/20
146  Germany Finn Leon Daum DV-4939-2055/20
147  Germany Friends of Romanian Girls DV-BG-015845/20
148  Germany Friends of Romanian Girls DV-BG-015877/20
149  Germany Friends of Romanian Girls DV-RO-550049/20
150  Germany Friends of Romanian Girls DV-RO-550050/20
151  Germany Gebel Aleksander DV-7404-146/20
152  Germany Gebel Aleksander DV-7404-149/20
153  Germany Gebel Aleksander DV-7404-18/20
154  Germany Gebel Aleksander DV-7404-231/20
155  Germany Gebel Aleksander DV-7404-290/20
156  Germany Gebel Aleksander DV-7404-60/20
157  Germany Gebel Aleksander DV-7404-65/20
158  Germany Gebel Aleksander DV-7404-76/20
159  Germany Gebel Aleksander DV-7404-98/20
160  Germany Gebel Aleksander DV-7407-1/20
161  Germany Gebel Aleksander DV-7407-102/20
162  Germany Gebel Aleksander DV-7407-109/20
163  Germany Gebel Aleksander DV-7407-110/20
164  Germany Gebel Aleksander DV-7407-111/20
165  Germany Gebel Aleksander DV-7407-112/20
166  Germany Gebel Aleksander DV-7407-126/20
167  Germany Gebel Aleksander DV-7407-128/20
168  Germany Gebel Aleksander DV-7407-131/20
169  Germany Gebel Aleksander DV-7407-148/20
170  Germany Gebel Aleksander DV-7407-2/20
171  Germany Gebel Aleksander DV-7407-20/20
172  Germany Gebel Aleksander DV-7407-22/20
173  Germany Gebel Aleksander DV-7407-229/20
174  Germany Gebel Aleksander DV-7407-240/20
175  Germany Gebel Aleksander DV-7407-244/20
176  Germany Gebel Aleksander DV-7407-30/20
177  Germany Gebel Aleksander DV-7407-31/20
178  Germany Gebel Aleksander DV-7407-34/20
179  Germany Gebel Aleksander DV-7407-38/20
180  Germany Gebel Aleksander DV-7407-41/20
181  Germany Gebel Aleksander DV-7407-43/20
182  Germany Gebel Aleksander DV-7407-50/20
183  Germany Gebel Aleksander DV-7407-55/20
184  Germany Gebel Aleksander DV-7407-56/20
185  Germany Gebel Aleksander DV-7407-62/20
186  Germany Gebel Aleksander DV-7407-64/20
187  Germany Gebel Aleksander DV-7407-66/20
188  Germany Gebel Aleksander DV-7407-68/20
189  Germany Gebel Aleksander DV-7407-73/20
190  Germany Gebel Aleksander DV-7407-75/20
191  Germany Gebel Aleksander DV-7407-76/20
192  Germany Gebel Aleksander DV-7407-81/20
193  Germany Gebel Aleksander DV-7407-86/20
194  Germany Gebel Aleksander DV-7407-88/20
195  Germany Gebel Aleksander DV-7407-89/20
196  Germany Gebel Aleksander DV-7407-92/20
197  Germany Goetz Guenter DV-5136-126/20
198  Germany Goetz Guenter DV-5136-138/20
199  Germany Goetz Guenter DV-5136-174/20
200  Germany Goetz Guenter DV-5136-186/20
201  Germany Goetz Guenter DV-5136-202/20
202  Germany Goetz Guenter DV-5136-203/20
203  Germany Gold - Pigeon-Germany DV-2502-482/20
204  Germany Gold - Pigeon-Germany DV-2502-485/20
205  Germany Gold - Pigeon-Germany DV-2502-488/20
206  Germany Gold - Pigeon-Germany DV-2502-497/20
207  Germany Gold - Pigeon-Germany DV-2502-499/20
208  Germany Gold - Pigeon-Germany DV-2502-503/20
209  Germany Haggenmueller H + S DV-4116-207/20
210  Germany Haggenmueller H + S DV-4116-208/20
211  Germany Haggenmueller H + S DV-4116-209/20
212  Germany Haggenmueller H + S DV-4116-210/20
213  Germany Haggenmueller H + S DV-4116-211/20
214  Germany Haggenmueller H + S DV-4116-212/20
215  Germany Haggenmueller H + S DV-4116-213/20
216  Germany Haggenmueller H + S DV-4116-214/20
217  Germany Haggenmueller H + S DV-4116-215/20
218  Germany Haggenmueller H + S DV-4116-216/20
219  Germany Haggenmueller H + S DV-4116-217/20
220  Germany Haggenmueller H + S DV-4116-218/20
221  Germany Haggenmueller H + S DV-4116-219/20
222  Germany Haggenmueller H + S DV-4116-220/20
223  Germany Haggenmueller H + S DV-4116-221/20
224  Germany Haggenmueller H + S DV-4116-222/20
225  Germany Haggenmueller H + S DV-4116-223/20
226  Germany Haggenmueller H + S DV-4116-224/20
227  Germany Hans Bruehl DV-8585-215/20
228  Germany Hans Bruehl DV-8585-217/20
229  Germany Hans Bruehl DV-8585-219/20
230  Germany Hans Bruehl DV-8585-223/20
231  Germany Hans Bruehl DV-8585-224/20
232  Germany Hans Bruehl DV-8585-225/20
233  Germany Heidemann + Winter DV-2035-1068/20
234  Germany Heidemann + Winter DV-2035-1069/20
235  Germany Heidemann + Winter DV-2035-1074/20
236  Germany Heidemann + Winter DV-2035-1080/20
237  Germany Heidemann + Winter DV-2035-1090/20
238  Germany Heidemann + Winter DV-3970-159/20
239  Germany Joekel Skylights DV-7001-544/20
240  Germany Joekel Skylights DV-7001-545/20
241  Germany Joekel Skylights DV-7001-547/20
242  Germany Joekel Skylights DV-7001-552/20
243  Germany Joekel Skylights DV-7001-555/20
244  Germany Joekel Skylights DV-7001-573/20
245  Germany Joekel Skylights DV-7001-579/20
246  Germany Joekel Skylights DV-7001-584/20
247  Germany Joekel Skylights DV-7001-593/20
248  Germany Joekel Skylights DV-7001-598/20
249  Germany Joekel Skylights DV-7001-600/20
250  Germany Joekel Skylights DV-7001-603/20
251  Germany Jorn Schutze DV-9330-1612/20
252  Germany Jorn Schutze DV-9330-1616/20
253  Germany Jorn Schutze DV-9330-1618/20
254  Germany Jorn Schutze DV-9330-1620/20
255  Germany Jorn Schutze DV-PL 0237-7142/20
256  Germany Jorn Schutze DV-PL 0237-7146/20
257  Germany Josef Kusser DV-5138-3228/20
258  Germany Josef Kusser DV-5138-3283/20
259  Germany Josef Kusser DV-5138-3297/20
260  Germany Josef Kusser DV-5138-3298/20
261  Germany Josef Kusser DV-5138-3328/20
262  Germany Josef Kusser DV-5138-3335/20
263  Germany Josef Kusser DV-5138-3336/20
264  Germany Josef Kusser DV-5138-3346/20
265  Germany Josef Kusser DV-5138-3390/20
266  Germany Josef Kusser DV-5138-3405/20
267  Germany Josef Kusser DV-5138-3427/20
268  Germany Josef Kusser DV-5138-3444/20
269  Germany Karl-Heinz Wichert DV-2618-918/20
270  Germany Karl-Heinz Wichert DV-2618-920/20
271  Germany Karl-Heinz Wichert DV-2618-931/20
272  Germany Karl-Heinz Wichert DV-2618-938/20
273  Germany Karl-Heinz Wichert DV-2618-939/20
274  Germany Karl-Heinz Wichert DV-2618-940/20
275  Germany Karl-Heinz Wichert DV-2618-943/20
276  Germany Karl-Heinz Wichert DV-2618-947/20
277  Germany Karl-Heinz Wichert DV-2618-948/20
278  Germany Karl-Heinz Wichert DV-2618-958/20
279  Germany Karl-Heinz Wichert DV-2618-965/20
280  Germany Kleinschulte Christian DV-5622-252/20
281  Germany Kleinschulte Christian DV-5622-262/20
282  Germany Kleinschulte Christian DV-5622-268/20
283  Germany Matthias Sprang DV-8790-1319/20
284  Germany Matthias Sprang DV-8790-1322/20
285  Germany Matthias Sprang DV-8790-1324/20
286  Germany Matthias Sprang DV-8790-1326/20
287  Germany Matthias Sprang DV-8790-1331/20
288  Germany Matthias Sprang DV-8790-1332/20
289  Germany Palitu Victor DV-6325-742/20
290  Germany Palitu Victor DV-6325-743/20
291  Germany Palitu Victor DV-6325-744/20
292  Germany Palitu Victor DV-6325-781/20
293  Germany Patrick, Bernius DV-2591-310/20
294  Germany Patrick, Bernius DV-2591-316/20
295  Germany Patrick, Bernius DV-2591-344/20
296  Germany Patrick, Bernius DV-2591-412/20
297  Germany Patrick, Bernius DV-2591-424/20
298  Germany Recep Kurnaz DV-6339-219/20
299  Germany Recep Kurnaz DV-6339-221/20
300  Germany Recep Kurnaz DV-6339-222/20
301  Germany Recep Kurnaz DV-6339-223/20
302  Germany Recep Kurnaz DV-6339-562/20
303  Germany Recep Kurnaz DV-NL 1674831/20
304  Germany Reinhard Gebhardt DV-2227-2643/20
305  Germany Reinhard Gebhardt DV-2227-2736/20
306  Germany Reinhard Gebhardt DV-2227-2747/20
307  Germany Reinhard Gebhardt DV-2227-2757/20
308  Germany Reinhard Gebhardt DV-2227-2781/20
309  Germany Reinhard Gebhardt DV-2227-2788/20
310  Germany SG K.-H. u. R. Schleifer DV-9188-1008/20
311  Germany SG K.-H. u. R. Schleifer DV-9188-1023/20
312  Germany SG K.-H. u. R. Schleifer DV-9188-1026/20
313  Germany SG K.-H. u. R. Schleifer DV-9188-1034/20
314  Germany SG K.-H. u. R. Schleifer DV-9188-1060/20
315  Germany SG Rohlig & Bukowski DV-3658-611/20
316  Germany SG Rohlig & Bukowski DV-3658-613/20
317  Germany SG Rohlig & Bukowski DV-3658-623/20
318  Germany SG Rohlig & Bukowski DV-3658-628/20
319  Germany SG Rohlig & Bukowski DV-3658-634/20
320  Germany SG Rohlig & Bukowski DV-3658-636/20
321  Germany SG Steffl DV-8897-6328/20
322  Germany SG Steffl DV-8897-6334/20
323  Germany SG Steffl DV-8897-6337/20
324  Germany SG Steffl DV-8897-6343/20
325  Germany SG Steffl DV-8897-6355/20
326  Germany SG Steffl DV-8897-6455/20
327  Germany SG Steffl DV-8897-6456/20
328  Germany SG Steffl DV-8897-6489/20
329  Germany SG Steffl DV-8897-6533/20
330  Germany SG Steffl DV-8897-6534/20
331  Germany SG Steffl DV-8897-6543/20
332  Germany Stockbauer Family Loft DV-8767-1104/20
333  Germany Stockbauer Family Loft DV-8767-1107/20
334  Germany Stockbauer Family Loft DV-8767-1108/20
335  Germany Stockbauer Family Loft DV-8767-1114/20
336  Germany Stockbauer Family Loft DV-8767-1121/20
337  Germany Stockbauer Family Loft DV-8767-1142/20
338  Germany Sven Kummer DV-3248-1003/20
339  Germany Sven Kummer DV-3248-1014/20
340  Germany Sven Kummer DV-3248-1051/20
341  Germany Sven Kummer DV-3248-1054/20
342  Germany Sven Kummer DV-3248-1056/20
343  Germany Sven Kummer DV-3248-969/20
344  Germany Team Bibi DV-4858-3006/20
345  Germany Team Bibi DV-4858-3039/20
346  Germany Team Die Luschen DV-9861-501 /20
347  Germany Team Die Luschen DV-9861-506/20
348  Germany Team Die Luschen DV-9861-508/20
349  Germany Team Die Luschen DV-9861-510/20
350  Germany Team Die Luschen DV-9861-512/20
351  Germany Team Die Luschen DV-9861-513/20
352  Germany Team Germany - Altmiks & Soudy DV-5536-022/20
353  Germany Team Germany - Altmiks & Soudy DV-5536-046/20
354  Germany Team Germany - Altmiks & Soudy DV-5536-067/20
355  Germany Team Germany - Altmiks & Soudy DV-5536-071/20
356  Germany Team Germany - Heinz + Annette Missy DV-4900-181/20
357  Germany Team Germany - Heinz + Annette Missy DV-4900-182/20
358  Germany Team Germany - Heinz + Annette Missy DV-4900-189/20
359  Germany Team Germany - Heinz + Annette Missy DV-4900-246/20
360  Germany Team Germany - Heinz + Annette Missy DV-4900-253/20
361  Germany Team Germany - Heinz + Annette Missy DV-4900-257/20
362  Germany Team Germany - M Irlacher + R Greiner DV-1759-297/20
363  Germany Team Germany - M Irlacher + R Greiner DV-1759-299/20
364  Germany Team Germany - M Irlacher + R Greiner DV-1759-308/20
365  Germany Team Germany - M Irlacher + R Greiner DV-1759-311/20
366  Germany Team Germany - M Irlacher + R Greiner DV-1759-319/20
367  Germany Team Germany - M Irlacher + R Greiner DV-1759-322/20
368  Germany Team Germany - Rainer + Raiko Marien DV-4858-2226/20
369  Germany Team Germany - Rainer + Raiko Marien DV-9683-325/20
370  Germany Team Germany - Rainer + Raiko Marien DV-9683-337/20
371  Germany Team Germany - Rainer + Raiko Marien DV-9683-351/20
372  Germany Team Germany - Rainer + Raiko Marien DV-9683-355/20
373  Germany Team Germany - Rainer + Raiko Marien DV-9683-363/20
374  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3001/20
375  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3003/20
376  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3004/20
377  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3008/20
378  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3009/20
379  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3014/20
380  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3015/20
381  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3017/20
382  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3019/20
383  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3020/20
384  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3021/20
385  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3022/20
386  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3024/20
387  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3031/20
388  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3033/20
389  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3034/20
390  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3037/20
391  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3041/20
392  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3047/20
393  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3048/20
394  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3051/20
395  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3052/20
396  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3054/20
397  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3056/20
398  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3078/20
399  Germany Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff DV-4858-3099/20
400  Germany Team Germany - Toni Deigner DV-5950-611/20
401  Germany Team Germany - Toni Deigner DV-5950-628/20
402  Germany Team Germany - Toni Deigner DV-5950-633/20
403  Germany Team Germany - Toni Deigner DV-5950-644/20
404  Germany Team Germany - Toni Deigner DV-5950-664/20
405  Germany Team Germany - Toni Deigner DV-5950-679/20
406  Germany Team Germany - WA Waldow + Silvia Thiel DV-4858-2007/20
407  Germany Team Germany - WA Waldow + Silvia Thiel DV-4858-2010/20
408  Germany Team Germany - WA Waldow + Silvia Thiel DV-4858-2014/20
409  Germany Team Germany - WA Waldow + Silvia Thiel DV-4858-2017/20
410  Germany Team Germany - WA Waldow + Silvia Thiel DV-4858-2018/20
411  Germany Team Germany - WA Waldow + Silvia Thiel DV-4858-2020/20
412  Germany Team Germany - WA Waldow + Silvia Thiel DV-4858-2021/20
413  Germany Team Germany - WA Waldow + Silvia Thiel DV-4858-2103/20
414  Germany Team Germany - WA Waldow + Silvia Thiel DV-4858-2110/20
415  Germany Team Germany - WA Waldow + Silvia Thiel DV-4858-2209/20
416  Germany Team Germany - WA Waldow + Silvia Thiel DV-4858-2221/20
417  Germany Team Germany - WA Waldow + Silvia Thiel DV-4858-2229/20
418  Germany Team Golden Sands DV-4858-3010/20
419  Germany Team Golden Sands DV-4858-3011/20
420  Germany Team Golden Sands DV-4858-3035/20
421  Germany Team Golden Sands DV-4858-3040/20
422  Germany Team Golden Sands DV-4858-3046/20
423  Germany Team Hoppe/Heimann DV-1173-690/20
424  Germany Team Hoppe/Heimann DV-1173-695/20
425  Germany Team Hoppe/Heimann DV-1173-702/20
426  Germany Team Hoppe/Heimann DV-8084-1112/20
427  Germany Team Hoppe/Heimann DV-8084-1113/20
428  Germany TEAM Hunter DV-3616-811/20
429  Germany TEAM Hunter DV-3616-813/20
430  Germany TEAM Hunter DV-7425-981/20
431  Germany TEAM Hunter DV-7425-982/20
432  Germany TEAM Hunter DV-7425-998/20
433  Germany TEAM Hunter DV-8585-304/20
434  Germany Team Lenfert DV-1437-216/20
435  Germany Team Lenfert DV-1437-342/20
436  Germany Team Lenfert DV-1437-498/20
437  Germany Team Lenfert DV-1820-207/20
438  Germany Team Lenfert DV-9086-538/20
439  Germany Team Lenfert DV-9086-67/20
440  Germany Team OLR Campions DV-0755-560/20
441  Germany Team OLR Campions DV-2799-1931/20
442  Germany Team OLR Campions DV-2799-1935/20
443  Germany Team OLR Campions DV-4581-781/20
444  Germany Team OLR Campions DV-4581-975/20
445  Germany Team OLR Campions DV-4581-980/20
446  Germany Team Staffel & Wesch DV-2503-386/20
447  Germany Team Staffel & Wesch DV-2503-388/20
448  Germany Team Staffel & Wesch DV-2503-389/20
449  Germany Team Staffel & Wesch DV-2503-393/20
450  Germany Team Staffel & Wesch DV-2503-395/20
451  Germany TEAM The Lions DV-3616-816/20
452  Germany TEAM The Lions DV-3616-867/20
453  Germany TEAM The Lions DV-7425-985/20
454  Germany TEAM The Lions DV-8585-301/20
455  Germany TEAM The Lions DV-8585-317/20
456  Germany TEAM The Lions DV-BELG 6073768/20
457  Germany Team WAZ DV-9225-5733/20
458  Germany Team WAZ DV-9225-5743/20
459  Germany Team WAZ DV-9225-5763/20
460  Germany Team Weis - Jungfleisch DV-0263-2619/20
461  Germany Team Weis - Jungfleisch DV-0263-2630/20
462  Germany Team Weis - Jungfleisch DV-0263-2635/20
463  Germany Team Weis - Jungfleisch DV-0263-2655/20
464  Germany Team Weis - Jungfleisch DV-0263-2663/20
465  Germany Team Weis - Jungfleisch DV-0263-2691/20
466  Germany Team Weis - Jungfleisch DV-0263-2735/20
467  Germany Team Weis - Jungfleisch DV-0263-2755/20
468  Germany Team Weis - Jungfleisch DV-0263-2778/20
469  Germany Team Weis - Jungfleisch DV-0263-2792/20
470  Germany Team Weis - Jungfleisch DV-0263-2796/20
471  Germany Team Weis - Jungfleisch DV-NL 1710126/20
472  Germany Team Wonderboys DV-0722-901/20
473  Germany Team Wonderboys DV-0722-903/20
474  Germany Team Wonderboys DV-0722-905/20
475  Germany Team Wonderboys DV-0722-906/20
476  Germany Team Wonderboys DV-0722-915/20
477  Germany Team Wonderboys DV-0722-917/20
478  Germany Team „12 Fluge fur ein Halleluja“ DV-2009-1192/20
479  Germany Team „12 Fluge fur ein Halleluja“ DV-2009-738/20
480  Germany Team „12 Fluge fur ein Halleluja“ DV-2282-233/20
481  Germany Team „12 Fluge fur ein Halleluja“ DV-9233-250/20
482  Germany Team „12 Fluge fur ein Halleluja“ DV-9420-360/20
483  Germany Team „12 Fluge fur ein Halleluja“ DV-9677-823/20
484  Germany Theo & Markus Lecke DV-4087-1382/20
485  Germany Theo & Markus Lecke DV-4087-1388/20
486  Germany Theo & Markus Lecke DV-4087-1389/20
487  Germany Theo & Markus Lecke DV-4087-1391/20
488  Germany Theo & Markus Lecke DV-4087-1436/20
489  Germany Thorsten & Finn Leon Daum DV-4939-2048/20
490  Germany Thorsten & Finn Leon Daum DV-4939-2049/20
491  Germany Thorsten & Finn Leon Daum DV-4939-2056/20
492  Germany Thorsten & Finn Leon Daum DV-4939-2155/20
493  Germany Thorsten & Finn Leon Daum DV-4939-2157/20
494  Germany Thorsten & Finn Leon Daum DV-4939-2158/20
495  Germany Unknown DV DV-7259-1001/20
496  Germany Unknown DV DV-7259-1007/20
497  Germany Unknown DV DV-7259-1014/20
498  Germany Unknown DV DV-7259-1035/20
499  Germany Unknown DV DV-7259-1062/20
500  Germany Unknown DV DV-7259-1073/20
501  Germany Unknown DV DV-9546-246/20
502  Germany Unknown DV DV-9546-249/20
503  Germany Unkown DV DV-9282-292/20
504  Germany Werner Schenk DV-9875-22/20
505  Germany Werner Schenk DV-9875-24/20
506  Germany Werner Schenk DV-9875-26/20
507  Germany Werner Schenk DV-9875-29/20
508  Germany Werner Schenk DV-9875-31/20
509  Germany Werner Schenk DV-9875-32/20
510  Germany Werner Schenk DV-9875-34/20
511  Germany Yevheniy Gudz DV-8867-751/20
512  Germany Yevheniy Gudz DV-8867-791/20
513  Germany Yevheniy Gudz DV-8867-795/20
514  Germany Yevheniy Gudz DV-8867-807/20
515  Germany Yevheniy Gudz DV-8867-821/20
516  Germany ZG Helios DV-1777-807/20
517  Germany ZG Helios DV-1777-810/20
518  Germany ZG Helios DV-1777-819/20
519  Germany ZG Helios DV-1777-826/20
520  Germany ZG Helios DV-1777-829/20
521  Germany ZG Helios DV-1777-839/20
522  Germany ZG Helios DV-1777-843/20
523  Germany ZG Helios DV-4195-503/20
524  Germany ZG Helios DV-4195-505/20
525  Germany ZG Helios DV-4195-511/20
526  Germany ZG Helios DV-4195-514/20
527  Germany ZG Helios DV-9410-460/20