Участници

Участници
No Държава Име Пръстен
1  Romania ALAUR 65 TIM RO-23-0763701
2  Romania ALAUR 65 TIM RO-23-0763705
3  Romania ALAUR 65 TIM RO-23-0763703
4  Romania ALAUR 65 TIM RO-23-0763707
5  Romania ALAUR 65 TIM RO-23-0763702
6  Romania ALAUR 65 TIM RO-23-0763706
7  Romania ANDREI MARIUS + MITU + OHCESCU RO-23-000051
8  Romania ANDREI MARIUS + MITU + OHCESCU RO-23-004080
9  Romania ANDREI MARIUS + MITU + OHCESCU RO-23-004008
10  Romania ANDREI MARIUS + MITU + OHCESCU RO-23-004015
11  Romania ANDREI MARIUS + MITU + OHCESCU RO-23-000009
12  Romania ANDREI MARIUS + MITU + OHCESCU RO-23-004007
13  Romania ANDREI MARIUS + MITU + OHCESCU RO-23-004014
14  Romania ANDREI MARIUS + MITU + OHCESCU RO-23-000056
15  Romania ANDREI MARIUS + MITU + OHCESCU RO-23-004056
16  Romania ANDREI MARIUS + MITU + OHCESCU RO-23-004081
17  Romania APOSTOL BOGDAN RO-23-056365
18  Romania APOSTOL BOGDAN RO-23-236134
19  Romania APOSTOL BOGDAN RO-23-056355
20  Romania APOSTOL BOGDAN RO-23-236116
21  Romania APOSTOL BOGDAN RO-23-056357
22  Romania APOSTOL BOGDAN RO-23-236153
23  Romania ARICIU CATALIN + TEODORA A RO-23-0416803
24  Romania ARICIU CATALIN + TEODORA A RO-23-0416816
25  Romania ARICIU CATALIN + TEODORA A RO-23-0416813
26  Romania ARICIU CATALIN + TEODORA A RO-23-0416820
27  Romania ARICIU CATALIN + TEODORA A RO-23-0416805
28  Romania ARICIU CATALIN + TEODORA A RO-23-0416817
29  Romania ARICIU CATALIN + TEODORA B RO-23-0416828
30  Romania ARICIU CATALIN + TEODORA B RO-23-0416852
31  Romania ARICIU CATALIN + TEODORA B RO-23-0416825
32  Romania ARICIU CATALIN + TEODORA B RO-23-0416845
33  Romania ARICIU CATALIN + TEODORA B RO-23-0416841
34  Romania ARICIU CATALIN + TEODORA B RO-23-0416865
35  Romania AVRAM MARCEL RO-23-0813333
36  Romania AVRAM MARCEL RO-23-0813352
37  Romania AVRAM MARCEL RO-23-0813349
38  Romania AVRAM MARCEL RO-23-0813353
39  Romania AVRAM MARCEL RO-23-0813337
40  Romania AVRAM MARCEL RO-23-0813325
41  Romania BIBI STEFANESCU RO-23-233102
42  Romania BIBI STEFANESCU RO-23-233088
43  Romania BIBI STEFANESCU RO-23-237160
44  Romania BIBI STEFANESCU RO-23-233104
45  Romania BIBI STEFANESCU RO-23-233136
46  Romania BIBI STEFANESCU RO-23-233131
47  Romania BIBI STEFANESCU RO-23-237168
48  Romania BIBI STEFANESCU RO-23-233110
49  Romania BIBI STEFANESCU RO-23-233123
50  Romania BIBI STEFANESCU RO-23-233106
51  Romania BIBI STEFANESCU RO-23-237159
52  Romania BIBI STEFANESCU RO-23-233108
53  Romania BREAZU MIHAI RO-23-012810
54  Romania BREAZU MIHAI RO-23-012828
55  Romania BREAZU MIHAI RO-23-012808
56  Romania BREAZU MIHAI RO-23-012813
57  Romania BREAZU MIHAI RO-23-012803
58  Romania BREAZU MIHAI RO-23-012822
59  Romania BREAZU MIHAI RO-23-012837
60  Romania CHEN JIAN RONG RO-23-0071445
61  Romania CHEN JIAN RONG RO-23-0071409
62  Romania CHEN JIAN RONG RO-23-0071441
63  Romania CHEN JIAN RONG RO-23-0071408
64  Romania CHEN JIAN RONG RO-23-0071437
65  Romania CHEN JIAN RONG RO-23-0071466
66  Romania CHEN JIAN RONG RO-23-0071412
67  Romania CHEN JIAN RONG RO-23-0071460
68  Romania CHEN JIAN RONG RO-23-0071402
69  Romania CHEN JIAN RONG RO-23-0071458
70  Romania CHEN JIAN RONG RO-23-0071447
71  Romania CHEN JIAN RONG RO-23-0071424
72  Romania CRISTI IORDACHE RO-23-0099812
73  Romania CRISTI IORDACHE RO-23-2037130
74  Romania CRISTI IORDACHE RO-23-0099825
75  Romania CRISTI IORDACHE RO-23-2037120
76  Romania CRISTI IORDACHE RO-23-0099802
77  Romania CRISTI IORDACHE RO-23-2037118
78  Romania DINCA MARIAN RO-23-0455398
79  Romania DINCA MARIAN RO-23-0455397
80  Romania DINCA MARIAN RO-23-0455390
81  Romania DINCA MARIAN RO-23-0455399
82  Romania DINCA MARIAN RO-23-0455392
83  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013219
84  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013221
85  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013203
86  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013227
87  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013226
88  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013215
89  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013212
90  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013223
91  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013228
92  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013230
93  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013204
94  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013222
95  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013207
96  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013216
97  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013229
98  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013225
99  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013211
100  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013205
101  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013208
102  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013206
103  Romania DINICA & ADRIAN RO-23-0013202
104  Romania DITESCU MIHAI RO-23-0859814
105  Romania DITESCU MIHAI RO-23-0859823
106  Romania DITESCU MIHAI RO-23-0859801
107  Romania DUMITRU IONEL & LIVIA TEODORA RO-23-042914
108  Romania DUMITRU IONEL & LIVIA TEODORA RO-23-042920
109  Romania DUMITRU IONEL & LIVIA TEODORA RO-23-042917
110  Romania DUMITRU IONEL & LIVIA TEODORA RO-23-042916
111  Romania DUMITRU IONEL & LIVIA TEODORA RO-23-042923
112  Romania DUMITRU IONEL & LIVIA TEODORA RO-23-042922
113  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021611
114  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271380
115  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0272097
116  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021301
117  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271382
118  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271398
119  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0272089
120  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021303
121  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271399
122  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271369
123  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021605
124  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271375
125  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271328
126  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021619
127  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271306
128  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271326
129  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021613
130  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271374
131  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0272093
132  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021606
133  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271381
134  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0272082
135  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021302
136  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271332
137  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271383
138  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-2004941
139  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021603
140  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271301
141  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271318
142  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021602
143  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271337
144  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271330
145  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021604
146  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271324
147  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0272083
148  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021618
149  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271320
150  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0272088
151  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021614
152  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271371
153  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271384
154  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-2004942
155  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021612
156  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271304
157  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271364
158  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021609
159  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271394
160  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271314
161  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0021607
162  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271345
163  Romania DUTA ILIE + DIMITRU RO-23-0271329
164  Romania FLOREA VOVCIK DV-23-4327-27
165  Romania FLOREA VOVCIK DV-23-4327-31
166  Romania FLOREA VOVCIK DV-23-4327-29
167  Romania FORUM RED BULL RACING RO-23-0988920
168  Romania FORUM RED BULL RACING RO-23-0988921
169  Romania FORUM RED BULL RACING RO-23-0988923
170  Romania FORUM RED BULL RACING RO-23-0988924
171  Romania FORUM RED BULL RACING RO-23-0988928
172  Romania FORUM RED BULL RACING RO-23-0988904
173  Romania FORUM RED BULL RACING RO-23-0988940
174  Romania FORUM RED BULL RACING RO-23-0988906
175  Romania FORUM RED BULL RACING RO-23-0988935
176  Romania FORUM RED BULL RACING RO-23-0988912
177  Romania FORUM RED BULL RACING RO-23-0988909
178  Romania FORUM RED BULL RACING RO-23-0988902
179  Romania FRATI LUNGU RO-23-189263
180  Romania FRATI LUNGU RO-23-189264
181  Romania FRATI LUNGU RO-23-189241
182  Romania FRATI LUNGU RO-23-189262
183  Romania FRATI LUNGU RO-23-189239
184  Romania FRATI LUNGU RO-23-189255
185  Romania FRATI URSU RO-23-0693056
186  Romania FRATI URSU RO-23-0693044
187  Romania FRATI URSU RO-23-0693041
188  Romania FRATI URSU RO-23-0693039
189  Romania FRATI URSU RO-23-0693052
190  Romania FRATI URSU RO-23-0693062
191  Romania FRATII GEORGESCU RO-23-005976
192  Romania FRATII GEORGESCU RO-23-005989
193  Romania FRATII GEORGESCU RO-23-005996
194  Romania FRATII GEORGESCU RO-23-005988
195  Romania FRATII GEORGESCU RO-23-005999
196  Romania FRATII GEORGESCU RO-23-005977
197  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022018
198  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022021
199  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022024
200  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022005
201  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022009
202  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022017
203  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022020
204  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022023
205  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-231017
206  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022004
207  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022008
208  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022014
209  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022019
210  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022022
211  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022025
212  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022003
213  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022006
214  Romania FURNICA + BOBEICA RO-23-022012
215  Romania ILIE NICOLAE RO-23-0890441
216  Romania ILIE NICOLAE RO-23-0890444
217  Romania ILIE NICOLAE RO-23-0890443
218  Romania ILIE NICOLAE RO-23-0890446
219  Romania ILIE NICOLAE RO-23-0890442
220  Romania ILIE NICOLAE RO-23-0890445
221  Romania NEACSU & NEGUT RO-23-0289189
222  Romania NEACSU & NEGUT RO-23-1219915
223  Romania NEACSU & NEGUT RO-23-0289166
224  Romania NEACSU & NEGUT RO-23-0289167
225  Romania NEACSU & NEGUT RO-23-0289174
226  Romania NEACSU & NEGUT RO-23-1219924
227  Romania NICULAE JAN A RO-23-001066
228  Romania NICULAE JAN A RO-23-001107
229  Romania NICULAE JAN A RO-23-001065
230  Romania NICULAE JAN A RO-23-001081
231  Romania NICULAE JAN A RO-23-001067
232  Romania NICULAE JAN A RO-23-001082
233  Romania NICULAE JAN B RO-23-001062
234  Romania NICULAE JAN B RO-23-001169
235  Romania NICULAE JAN B RO-23-001061
236  Romania NICULAE JAN B RO-23-001170
237  Romania NICULAE JAN B RO-23-001089
238  Romania NICULAE JAN B RO-23-001168
239  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849601
240  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849640
241  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849641
242  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849610
243  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849681
244  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849658
245  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849650
246  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849669
247  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849664
248  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849619
249  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849647
250  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849642
251  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849662
252  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849635
253  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849605
254  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849620
255  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849615
256  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849644
257  Romania PANAIT ALEXANDRU RO-23-0849608
258  Romania PETRITA LEONARD & DUDU SORIN RO-23-012021
259  Romania PETRITA LEONARD & DUDU SORIN RO-23-012028
260  Romania PETRITA LEONARD & DUDU SORIN RO-23-012009
261  Romania PETRITA LEONARD & DUDU SORIN RO-23-012012
262  Romania PETRITA LEONARD & DUDU SORIN RO-23-012056
263  Romania PETRITA LEONARD & DUDU SORIN RO-23-012035
264  Romania RUSU TEODOR RO-23-0859104
265  Romania RUSU TEODOR RO-23-0859102
266  Romania RUSU TEODOR RO-23-0859101
267  Romania RUSU TEODOR RO-23-0859110
268  Romania RUSU TEODOR RO-23-0859106
269  Romania RUSU TEODOR RO-23-0859105
270  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695659
271  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695679
272  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695666
273  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695677
274  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695658
275  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695654
276  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695685
277  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695670
278  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695671
279  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695675
280  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695664
281  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695663
282  Romania STEFAN BOTNAR RO-23-0695667
283  Romania SUPER STAR OLR DV-23-3395-1806
284  Romania SUPER STAR OLR DV-23-3395-1741
285  Romania SUPER STAR OLR RO-23-038841
286  Romania SUPER STAR OLR DV-23-3395-1779
287  Romania SUPER STAR OLR DV-23-3395-1746
288  Romania SUPER STAR OLR DV-23-3395-1777
289  Romania TANASE ALEXANDRU RO-23-0004319
290  Romania TANASE ALEXANDRU RO-23-0004324
291  Romania TANASE ALEXANDRU RO-23-0004314
292  Romania TANASE ALEXANDRU RO-23-0004330
293  Romania TANASE ALEXANDRU RO-23-0004317
294  Romania TANASE ALEXANDRU RO-23-0004333
295  Romania TANASE MARIAN RO-23-505514
296  Romania TANASE MARIAN RO-23-505508
297  Romania TANASE MARIAN RO-23-505509
298  Romania TANASE MARIAN RO-23-505512
299  Romania TANASE MARIAN RO-23-505502
300  Romania TANASE MARIAN RO-23-505504
301  Romania TEAM B & B RO-23-238549
302  Romania TEAM B & B RO-23-238555
303  Romania TEAM B & B RO-23-238550
304  Romania TEAM B & B RO-23-238551
305  Romania TEAM B & B RO-23-238591
306  Romania TEAM B & B RO-23-238552
307  Romania TEAM DV RO-23-0007626
308  Romania TEAM DV RO-23-0007619
309  Romania TEAM DV RO-23-0007621
310  Romania TEAM DV RO-23-0007613
311  Romania TEAM DV RO-23-0007606
312  Romania TEAM DV RO-23-0007617
313  Romania TEAM G. G. RO-23-237135
314  Romania TEAM G. G. RO-23-237105
315  Romania TEAM G. G. RO-23-237101
316  Romania TEAM G. G. RO-23-237145
317  Romania TEAM G. G. RO-23-237109
318  Romania TEAM G. G. RO-23-237121
319  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822150
320  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822200
321  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822130
322  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822196
323  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822111
324  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822109
325  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822131
326  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822104
327  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822149
328  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822198
329  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822106
330  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822108
331  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822123
332  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822115
333  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822120
334  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822107
335  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822116
336  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822110
337  Romania TEAM STAN ADRIAN RO-23-0822188
338  Romania UNKNOWN - RO RO-23-0665951