imglogo
Пръстен B 2277855/15 
Държава Europe (SSGFI only) 
Име TEAM Famoes 5 

Training 15.06.2015 (5km)   828 place 
Training 16.06.2015 (10km)   1490 place 
Training 19.06.2015 (20km)   811 place 
Training 21.06.2015 (30km)   549 place 
Training 26.06.2015 (60km)   851 place 
Training 23.06.2015 (40km)   699 place 
Training 30.06.2015 (80km)   833 place 
Training 28.07.2015 (60km)   487 place 
Race 04.07.2015 (110km)   573 place 
Race 09.07.2015 (140km)   227 place 
Race 14.07.2015 (200km)   508 place 
Race 21.07.2015 (300km)   143 place 
AS Pigeon 2015