imglogo
Пръстен N 46318/15 
Държава Great Britain 
Име Trainspotters 1 

Training 15.06.2015 (5km)   679 place 
Training 16.06.2015 (10km)   1347 place 
Training 19.06.2015 (20km)   662 place 
Training 21.06.2015 (30km)   710 place 
Training 26.06.2015 (60km)   301 place 
Training 23.06.2015 (40km)   366 place 
Training 30.06.2015 (80km)   179 place 
Training 28.07.2015 (60km)   195 place 
Race 04.07.2015 (110km)   58 place 
Race 09.07.2015 (140km)   300 place 
Race 14.07.2015 (200km)   1042 place 
Race 21.07.2015 (300km)   531 place 
AS Pigeon 2015