imglogo
Пръстен 048581815/16 
Държава Germany 
Име Team Germany - W.A. Waldow + S.Thiel 1 

Training 17.06.2016 (5km)   1462 place 
Training 20.06.2016 (20km)   1649 place 
Training 18.06.2016 (10km)   673 place 
Training 22.06.2016 (30km)   1563 place 
Training 23.06.2016 (40km)   1419 place 
Training 25.06.2016 (60km)   1411 place 
Training 28.06.2016 (80km)   913 place 
Race 02.07.2016 (110km)   966 place 
AS Pigeon 2016