imglogo
Пръстен 02444323/16 
Държава Germany 
Име Team Germany - Willheim Linke 1 

Training 17.06.2016 (5km)   692 place 
Training 18.06.2016 (10km)   821 place 
Training 20.06.2016 (20km)   1222 place 
Training 22.06.2016 (30km)   925 place 
Training 23.06.2016 (40km)   774 place 
Training 25.06.2016 (60km)   1549 place 
Training 28.06.2016 (80km)   453 place 
Training 23.07.2016 (70km)   378 place 
Race 02.07.2016 (110km)   290 place 
Race 06.07.2016 (140km)   182 place 
Race 11.07.2016 (200km)   340 place 
Race 18.07.2016 (300km)   556 place 
AS Pigeon 2016