imglogo
Пръстен 02444328/16 
Държава Germany 
Име Team Germany - Willheim Linke 1 

Training 17.06.2016 (5km)   1493 place 
Training 18.06.2016 (10km)   1431 place 
Training 20.06.2016 (20km)   427 place 
Training 22.06.2016 (30km)   1611 place 
Training 23.06.2016 (40km)   766 place 
Training 25.06.2016 (60km)   654 place 
Training 28.06.2016 (80km)   1342 place 
Training 23.07.2016 (70km)   544 place 
Race 02.07.2016 (110km)   719 place 
Race 06.07.2016 (140km)   245 place 
Race 11.07.2016 (200km)   1144 place 
Race 18.07.2016 (300km)   198 place 
AS Pigeon 2016