imglogo
Пръстен 041020/16 
Държава Turkey 
Име Tayyar & Barkin BASARAN 

Training 17.06.2016 (5km)   1046 place 
Training 18.06.2016 (10km)   792 place 
Training 20.06.2016 (20km)   218 place 
Training 22.06.2016 (30km)   440 place 
Training 23.06.2016 (40km)   258 place 
Training 25.06.2016 (60km)   625 place 
Training 28.06.2016 (80km)   412 place 
Race 02.07.2016 (110km)   241 place 
Race 06.07.2016 (140km)   3 place 
AS Pigeon 2016