imglogo
Пръстен 041023/16 
Държава Turkey 
Име Tayyar & Barkin BASARAN 

Training 17.06.2016 (5km)   611 place 
Training 20.06.2016 (20km)   325 place 
Training 22.06.2016 (30km)   301 place 
Training 23.06.2016 (40km)   359 place 
Training 25.06.2016 (60km)   321 place 
Training 18.06.2016 (10km)   173 place 
Training 28.06.2016 (80km)   153 place 
Training 23.07.2016 (70km)   304 place 
Race 02.07.2016 (110km)   277 place 
Race 06.07.2016 (140km)   1242 place 
Race 11.07.2016 (200km)   138 place 
Race 18.07.2016 (300km)   336 place 
AS Pigeon 2016