imglogo
Пръстен 60309/16 
Държава Bulgaria 
Име Uncle Djos 

Training 22.06.2016 (30km)   18 place 
Training 23.06.2016 (40km)   884 place 
Training 25.06.2016 (60km)   31 place 
Training 17.06.2016 (5km)   102 place 
Training 18.06.2016 (10km)   2 place 
Training 20.06.2016 (20km)   1 place 
Training 28.06.2016 (80km)   65 place 
Training 23.07.2016 (70km)   20 place 
Race 02.07.2016 (110km)   179 place 
Race 06.07.2016 (140km)   114 place 
Race 11.07.2016 (200km)   25 place 
Race 18.07.2016 (300km)   495 place 
AS Pigeon 2016