imglogo
Пръстен 23680/16 
Държава Croatia 
Име Jenjic Bosko 2 

Training 17.06.2016 (5km)   1611 place 
Training 18.06.2016 (10km)   523 place 
Training 22.06.2016 (30km)   28 place 
Training 23.06.2016 (40km)   187 place 
Training 25.06.2016 (60km)   30 place 
Training 20.06.2016 (20km)   48 place 
Training 28.06.2016 (80km)   768 place 
Training 23.07.2016 (70km)   581 place 
Race 02.07.2016 (110km)   1394 place 
Race 06.07.2016 (140km)   1052 place 
Race 11.07.2016 (200km)   307 place 
Race 18.07.2016 (300km)   372 place 
AS Pigeon 2016