imglogo
Пръстен 454819/16 
Държава Romania 
Име Hamza Mihaela Camelia 

Training 17.06.2016 (5km)   1404 place 
Training 20.06.2016 (20km)   1630 place 
Training 18.06.2016 (10km)   909 place 
Training 22.06.2016 (30km)   1527 place 
Training 23.06.2016 (40km)   1244 place 
Training 25.06.2016 (60km)   396 place 
Training 28.06.2016 (80km)   824 place 
Race 02.07.2016 (110km)   1042 place 
Race 06.07.2016 (140km)   997 place 
AS Pigeon 2016