imglogo
Пръстен 4044876/17 
Държава Belgium 
Име Roels Anton 

Training 25.06.2017 (60km)   428 place 
Training 17.06.2017 (20km)   118 place 
Training 23.06.2017 (40km)   282 place 
Training 15.06.2017 (10km)   162 place 
Training 29.06.2017 (80km)   275 place 
Training 20.06.2017 (30km)   89 place 
Training 21.07.2017 (30km)   288 place 
Training 24.07.2017 (80km)   202 place 
Race 02.07.2017 (110km)   350 place 
Race 06.07.2017 (140km)   37 place 
Race 10.07.2017 (200km)   1006 place 
Race 16.07.2017 (300km)   400 place 
Race 29.07.2017 (505km) Derby 2017  144 place 
AS Pigeon 2017