imglogo
Пръстен 088972733/17 
Държава Germany 
Име SG Steffi 

Training 25.06.2017 (60km)   57 place 
Training 17.06.2017 (20km)   87 place 
Training 15.06.2017 (10km)   217 place 
Training 29.06.2017 (80km)   61 place 
Training 23.06.2017 (40km)   68 place 
Training 20.06.2017 (30km)   209 place 
Training 21.07.2017 (30km)   474 place 
Training 24.07.2017 (80km)   23 place 
Race 02.07.2017 (110km)   203 place 
Race 06.07.2017 (140km)   321 place 
Race 10.07.2017 (200km)   199 place 
Race 16.07.2017 (300km)   254 place 
Race 29.07.2017 (505km) Derby 2017  88 place 
AS Pigeon 2017