imglogo
Пръстен RO 117613/18 
Държава Bulgaria 
Име M A N 

Training 18.06.2018 (5km)   744 place 
Training 19.06.2018 (10km)   440 place 
Training 21.06.2018 (20km)   654 place 
Training 22.06.2018 (30km)   595 place 
Training 25.06.2018 (40km)   657 place 
Training 26.06.2018 (60km)   924 place 
Training 29.06.2018 (80km)   686 place 
Training 10.07.2018 (30km)   837 place 
Race 03.07.2018 (110km)   831 place 
Race 06.07.2018 (140km)   779 place 
Race 13.07.2018 (200km)   369 place 
Race 18.07.2018 (300km)   541 place 
Race 28.07.2018 (505km) Derby 2018  44 place 
AS Pigeon 2018