imglogo
Пръстен TR 056097/18 
Държава Bulgaria 
Име M A N 

Training 18.06.2018 (5km)   366 place 
Training 19.06.2018 (10km)   67 place 
Training 21.06.2018 (20km)   457 place 
Training 22.06.2018 (30km)   284 place 
Training 25.06.2018 (40km)   148 place 
Training 26.06.2018 (60km)   44 place 
Training 29.06.2018 (80km)   23 place 
Training 10.07.2018 (30km)   456 place 
Race 03.07.2018 (110km)   937 place 
Race 06.07.2018 (140km)   70 place 
Race 13.07.2018 (200km)   244 place 
Race 18.07.2018 (300km)   584 place 
Race 28.07.2018 (505km) Derby 2018  100 place 
AS Pigeon 2018