imglogo
Пръстен E20390/18 
Държава Great Britain 
Име Craig Stevens 

Training 18.06.2018 (5km)   52 place 
Training 19.06.2018 (10km)   495 place 
Training 21.06.2018 (20km)   162 place 
Training 22.06.2018 (30km)   98 place 
Training 25.06.2018 (40km)   239 place 
Training 26.06.2018 (60km)   240 place 
Training 29.06.2018 (80km)   564 place 
Training 10.07.2018 (30km)   59 place 
Race 03.07.2018 (110km)   93 place 
Race 06.07.2018 (140km)   339 place 
Race 13.07.2018 (200km)   594 place 
Race 18.07.2018 (300km)   205 place 
AS Pigeon 2018